Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVaňková, Janacs
dc.contributor.authorNejedlá, Renátacs
dc.contributor.refereePasáčková, Evacs
dc.date.accepted2013-05-31cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:18Z
dc.date.available2012-06-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:18Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-11cs
dc.identifier54608cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10334
dc.description.abstractCílem práce bylo podat ucelené informace o kauzálních vztazích a nastínit možnosti jejich vyjadřování. V teoretické části jsme se pokusili vymezit základní pojmy k problematice kauzálních vztahů. V prvních kapitolách jsme charakterizovali základní typy příslovečných určení, pokusili jsme se vysvětlit základní terminologii kauzálních vztahů a věnujeme se také příčinnému určení v širokém smyslu. V teoretické části dále rozvádíme problematiku atributu nekongruentního a nadvětné syntaxe. V praktické části jsme analyzovali jazykový materiál excerpovaný ze čtyř odlišných komunikátů odborného funkčního stylu, ve kterých jsme vyhledávali kauzální souvislosti. Zaměřili jsme se na jejich formu vyjádření a zastoupení ve vzájemně nesouvisejících komunikátech. Součástí práce jsou čtyři analýzy odlišného jazykového materiálu a jedna souhrnná charakteristika, ve které jsme se snažili vyhodnotit analyzovaný jazykový materiál na základě stanovených kritérií jak kvalitativně, tak kvantitativně.cs
dc.format131 s. (213 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkauzální vztahycs
dc.subjectpříslovečné určenícs
dc.subjectpříslovečná určení v širokém smyslucs
dc.subjectatributycs
dc.subjecthypersyntaxcs
dc.subjectanalýza jazykového materiálucs
dc.titleVyjadřování kauzálních vztahů v textech odborného funkčního stylucs
dc.title.alternativeExpression of causal relations in texts of professional functional styleen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis was to submit the comprehensive information about causal relations and outline their potentiality in texts of professional functional style. In the theoretical part there are basic notions of causal relations issue defined and in the practical part linguistic material of four different scripts of professional functional style. The linguistic phenomena used here are compared in the last part of the thesis. The comparison of examined linguistic material, pointing out the common features and differences in expression of these relations are themes of the thesis.en
dc.subject.translatedcausal relationsen
dc.subject.translatedadverbialeen
dc.subject.translatedcausal determination in a broader senseen
dc.subject.translatedatributsen
dc.subject.translatedhypersyntaxen
dc.subject.translatedlinguistic material analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc Nejedla.pdfPlný text práce727,53 kBAdobe PDFView/Open
nejedla_vankova.pdfPosudek vedoucího práce440,77 kBAdobe PDFView/Open
nejedla_pasackova.pdfPosudek oponenta práce606,39 kBAdobe PDFView/Open
nejedla_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce164,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.