Název: Jazyk mailové korespondence
Další názvy: The langue of mail corespondetion
Autoři: Nesvadbová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Vaňková, Jana
Oponent: Vejvodová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10337
Klíčová slova: jazyk;mailová korespondence;dopis
Klíčová slova v dalším jazyce: language;mail correspondence;letter
Abstrakt: Práce se zabývá syntakticko-stylistickou analýzou emailů. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy dopis a e-mail. Je zde popsána historie e-mailu, správná forma e-mailu a jak jej správně napsat. Jsou zde také vysvětlena kritéria zkoumání. V praktické části jsou e-maily analyzovány a kvantifikovány.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the syntactic-stylistic analysis emails. Theoretical part of this work introduce the concepts of letter and e-mail. It described the history of e-mail, correct form of e-mail and how to write correctly. Criteria for research are explained here. In the practical part of the e-mails analyzed and quantified.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2013 - Lucie Nesvadbova.pdfPlný text práce998,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nesvadbova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce261,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nesvadbova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce47,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nesvadbova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10337

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.