Title: Jazyk mailové korespondence
Other Titles: The langue of mail corespondetion
Authors: Nesvadbová, Lucie
Advisor: Vaňková, Jana
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10337
Keywords: jazyk;mailová korespondence;dopis
Keywords in different language: language;mail correspondence;letter
Abstract: Práce se zabývá syntakticko-stylistickou analýzou emailů. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy dopis a e-mail. Je zde popsána historie e-mailu, správná forma e-mailu a jak jej správně napsat. Jsou zde také vysvětlena kritéria zkoumání. V praktické části jsou e-maily analyzovány a kvantifikovány.
Abstract in different language: This work deals with the syntactic-stylistic analysis emails. Theoretical part of this work introduce the concepts of letter and e-mail. It described the history of e-mail, correct form of e-mail and how to write correctly. Criteria for research are explained here. In the practical part of the e-mails analyzed and quantified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2013 - Lucie Nesvadbova.pdfPlný text práce998,91 kBAdobe PDFView/Open
nesvadbova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce261,13 kBAdobe PDFView/Open
nesvadbova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce47,47 kBAdobe PDFView/Open
nesvadbova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.