Název: Josef Frais a Václav Dušek - prozaici 70. a 80. let
Další názvy: Josef Frais and Václav Dušek - prose writers of 70s and 80s
Autoři: Naxerová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10338
Klíčová slova: Josef Frais;Václav Dušek;literární život v 70. a 80. letech v Československu
Klíčová slova v dalším jazyce: Josef Frais;Václav Dušek;literary life in 70th and 80 in Czechoslovakia
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje životům a tvorbě spisovatelů Josefa Fraise a Václava Duška. Na začátku popisuje politický a literární život v 70. a 80. letech v Československu, zejména pak literární dění. Dále se již zaměřuje na tvůrčí profily obou spisovatelů. Zabývá se analýzou postav, prostředí a stylu jejich psaní.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis focuses on the lives and work of writers Joseph Fraise and Vaclav Dusek. At the beginning describes the political and literary life in the 70th and 80 in Czechoslovakia, especially literary events. Next, the following focuses on profiles of both creative writers. It deals with the analysis of the characters, environment and style of their writing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Josef Frais a Vaclav Dusek - Ivana Naxerova.pdfPlný text práce226,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
naxerova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce487,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
naxerova_novotny.pdfPosudek oponenta práce219,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
naxerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce153,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10338

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.