Title: Josef Frais a Václav Dušek - prozaici 70. a 80. let
Other Titles: Josef Frais and Václav Dušek - prose writers of 70s and 80s
Authors: Naxerová, Ivana
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10338
Keywords: Josef Frais;Václav Dušek;literární život v 70. a 80. letech v Československu
Keywords in different language: Josef Frais;Václav Dušek;literary life in 70th and 80 in Czechoslovakia
Abstract: Bakalářská práce se věnuje životům a tvorbě spisovatelů Josefa Fraise a Václava Duška. Na začátku popisuje politický a literární život v 70. a 80. letech v Československu, zejména pak literární dění. Dále se již zaměřuje na tvůrčí profily obou spisovatelů. Zabývá se analýzou postav, prostředí a stylu jejich psaní.
Abstract in different language: Bachelor thesis focuses on the lives and work of writers Joseph Fraise and Vaclav Dusek. At the beginning describes the political and literary life in the 70th and 80 in Czechoslovakia, especially literary events. Next, the following focuses on profiles of both creative writers. It deals with the analysis of the characters, environment and style of their writing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Josef Frais a Vaclav Dusek - Ivana Naxerova.pdfPlný text práce226,31 kBAdobe PDFView/Open
naxerova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce487,92 kBAdobe PDFView/Open
naxerova_novotny.pdfPosudek oponenta práce219,24 kBAdobe PDFView/Open
naxerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce153,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.