Název: Atributivní urbonyma v České republice
Další názvy: Attributive urbonyma in the Czech Republic
Autoři: Kolářová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Suda, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10345
Klíčová slova: onomastika;toponomastika;urbonyma;mistní jména
Klíčová slova v dalším jazyce: onomastics;toponomastics;urbonyma;local names
Abstrakt: Téma bakalářské práce nese název Atributivní urobnyma v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část, teoretická, se zabývá vymezením základních onomastických pojmů. V praktické části jsou sumarizována atributivní urbonyma a klasifikována podle různých hledisek. Hlavním cílem této práce bylo sestavit seznam urbonym a následně urbonyma analyzovat. K zpracování jsme použili metodu studijní a excerpční.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this Bachelor thesis is called Attributive urbonyma in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical section and the second part is the practical section. In the theoretical section are described elementary terms onomastics and toponomastics. In the practical section are summarized alphabetically attributive urbonyma and their categorizing. The main purpose of this study was to compile a list of urbonyma and this urbonyma analyzed. The process we used the method of study and excerpts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KČJ) / Bachelor´s works (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kolarovabak.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kolarova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce227,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kolarova_suda.pdfPosudek oponenta práce434,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kolarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce167,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10345

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.