Title: Srovnání literární předlohy a divadelní adaptace Soudných sester a Maškarády Terryho Pratchetta
Other Titles: The comparison of literary template and theatrical adaptation of Terry Pratchett's Wyrd Sisters and Maskerade
Authors: Hubačová, Lucie
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Zelenková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10347
Keywords: Terry Pratchett;Soudné sestry;Maškaráda;Divadlo v Dlouhé
Keywords in different language: Terry Pratchett;Wyrd Sisters;Masquerade;Theatre on Dlouhá Street
Abstract: Práce popisuje srovnání knižní předlohy a divadelní adaptace Soudných sester a Maškarády od Terryho Pratchetta. Obsahuje stručný děj a jeho komparaci s dějem divadelním, popisuje rozdíly mezi nimi a jejich dopad na vyprávěný příběh.
Abstract in different language: This work is a comparison of literary template and theatrical adaptation of Terry Pratchett's Wyrd Sisters and Maskerade. It contains a concise plot of a book and theatrical adaptation and it's comparison. It define the difference of both and it's impact on the story.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Hubacova-SROVNANI LITERARNI PREDLOHY A DIVADELNI ADAPT.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
hubacova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce368,24 kBAdobe PDFView/Open
hubacova_zelenkova.pdfPosudek oponenta práce200,59 kBAdobe PDFView/Open
hubacova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.