Název: Instrumentální využívání symbolu Sametové revoluce v politice
Další názvy: Instrumental use of the symbol of the Velvet Revolution in Politics
Autoři: Bechyně, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Lupták Burzová, Petra
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10361
Klíčová slova: sametová revoluce;Václav Havel;symbolismus;postsocialismus;obsahová analýza;reprezentace;diskurs;legitimizace;antikomunismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Velvet Revolution;Vaclav Havel;symbolism;post-socialism;content analysis;representation;discourse;legitimation;anticommunism
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá instrumentálním využitím symbolu sametové revoluce v české politice. V tomto ohledu jsou stěžejní teorie postsocialismu, politckého symbolismu, politické reprezentace a antikomunismu. První část práce je spíše teoretická a popisuje vztah témtatu práce ke zmíněným teoriím. Druhá část práce je metodologického rázu a zahrnuje samotný výzkum. Hlavním cílem analýzy ve druhé části práce bylo popsat způsob, jakým je osobnost Václava Havla jako symbolu sametové revoluce instrumentálně využíváno v postsocialistickém diskurzu. Výzkum byl proveden pomocí metod CAQDAS a QCA. Analýza prokazuje, že využití symbolického kapitálů Václava Havla jednotlivými politickými aktéry vede buďto k legitimizaci jejich politiky, nebo k delegitimizaci politik jejich oponentů. Zvláštní kapitola je věnována antikomunismu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with instrumental usage of velvet revolution symbol in Czech policy for which the theories of post-socialism, political symbolism, political representation and anticommunism are crucial. First part of the thesis is mostly theoretical and describes the relation of the theories mentioned and the topic of the thesis. Second part is methodological and includes the research. The main objective of the analysis in the second part of this thesis is to depict the instrumental usage of Vaclav Havel's persona as a symbol of velvet revolution in the post-socialistic discourse. The research was carried out using CAQDAS and QCA. The output of the analysis proved that usage of Vaclav Havel's symbolic capital by political actors leads either to legitimize their policies or to delegitimize their rival's policies. Separate chapter focused of anticommunism is included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Bechyne FINAL.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bechyne_ved_DP_POL.pdfPosudek vedoucího práce180,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bechyne_opo_DP_POL.pdfPosudek oponenta práce539,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavel Bechyne.pdfPrůběh obhajoby práce270,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10361

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.