Název: Komparace bezpečnostní politiky Ruské federace v 90. letech a po roce 2000 vůči postsovětskému prostoru
Další názvy: The security policy of the Russian Federation in the 1990s and after with the regard to the post-Soviet region compared
Autoři: Bubeníková, Miluša
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10362
Klíčová slova: postsovětský prostor;Boris Jelcin;Vladimír Putin;Organizace Dohody o kolektivní bezpečnosti;Společenství nezávislých států;energetická politika
Klíčová slova v dalším jazyce: post-Soviet area;Boris Jelcin;Vladimir Putin;Commonwealth of independent states;energy policy;Collective security treaty organization
Abstrakt: Práce se věnuje komparaci bezpečnostní politiky vůči postsovětskému prostoru dvou ruských prezidentů Borise Jelcina a Vladimíra Putina do roku 2008. Hypotézou práce je, že nástupem prezidenta Putina se výrazně změnila bezpečnostní politika vůči postsovětskému prostoru. Hypotézu si autorka ověří či vyvrátí na základě porovnání bezpečnostní politiky obou prezidentů v oblasti vojenské, energetické a sociální.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to compare the security politics to wards post-Soviet area during the Jelcin´s a Putin´s admininstration to 2008. Hypothesis of the thesis is the Putin´s administration brought fundamental changes to Russian security politics to wards post-Soviet area. The hypothesis wiil be verified with help of comaring three security sector´s - military, energy and social sector.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bubenikova DP.pdfPlný text práce925,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bubenikova_ved_mvmgr.docxPosudek vedoucího práce44,39 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bubenikova_opo_Mgr.MV.pdfPosudek oponenta práce531,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milusa Bubenikova.pdfPrůběh obhajoby práce246,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10362

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.