Název: Bezpečnostní problematika Malacké úžiny
Další názvy: Security issue of Strait of Malacca
Autoři: Dolejšková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10364
Klíčová slova: Malacká úžina;Malacca;bezpečnost;energetická bezpečnost;Buzan;Malajsie;Indonésie;Singapur;Asie;terorismus;námořní doprava;sekuritizace;pirátství;ASEAN
Klíčová slova v dalším jazyce: Malacca;Malacca strait;security;energy security;Buzan;Malaysia;Indonesia;Singapore;Asie;threat;terrorism;sea transport;securitization;piracy;ASEAN
Abstrakt: Tato práce analyzuje bezpečnostn hrozby v Malace.Tyto hrozby nesekuritizují pouze státy ležící na pobřeží Malackého průlivu, ale i státy, které tuto úžinu využívají k námořní dopravě a na její funkčnosti jsou plně závislé. Analýza se zaměřuje na hrozby, které jsou shodné pro všechny zkoumané státy, a které jsou odlišné, a hledá důvody těchto rozdílů. Dále se práce věnuje konkrétním řešením sekuritizovaných hrozeb a došla k závěru, že konkrátní přístupy jednotlivých zemí jsou velmi odlišné, ba dokonce se zde odehrává mocenský souboj vlivu mezi Čínou a USA, který ovlivňu spolpráci mezi zkoumanými aktéry.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyzes the security threats in the Malacca Strait. These threats affect not only littoral states in the Malacca Straits, but also threaten states which the channel uses for maritime navigation. The analysis focuses on securitized threats and measures against these threats. These littoral states securitizing same threats in the Malacca Strait, which include terrorism, piracy, natural disasters, maritime collision, robbery and loss of sovereignty in national waters. It turns out that there is a big difference between Singapore approach to cooperation and other states in the Malacca Strait. Singapore seeks cooperation especially with the littoral states and is open to cooperation, especially within ASEAN and the Western powers. Malaysia and Indonesia cooperate together and with Singapore, but is very concerned about the loss of national sovereignty. For this reason, they prefer cooperation on the basis of financial contributions, technological development and training interventions at sea. Having a look at the countries which use the Malacca Strait to shipping, it can be found that they securitize a slightly different threat than littoral states. They agree with threats such as terrorism, piracy, and others, however unlike the littoral states are afraid of closing the strait, it would have enormous consequences for these countries. For these reasons, they try as much as possible to cooperate with the littoral states to ensure security in the Strait. For example, Japan provides to littoral states financial injection to improve the ensuring security in the Strait. Another finding of this analysis is that there is a balance of power between China and the USA. These states try to provide security in the Malacca Strait and to defend its national interests, especially energy security. This analysis concluded that the perception of threats in the Malacca Strait varies by securitization actor. However, the action against these threats from the different actors is very similar - mainly resulting in cooperation, even though this is done in favor of different national interests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAP) / Theses (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Dolejskova.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejskova-VED-MV-NMgr.docxPosudek vedoucího práce40,79 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Dolejskova_MV_mgr_opo.docPosudek oponenta práce52,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dolejskova.pdfPrůběh obhajoby práce280,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10364

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.