Title: Geopolitický region Pobaltí - Přechodný region nebo pásmo otřesu?
Other Titles: The Baltic States Geopolitical Region - A Gateway Region or a Shatterbelt?
Authors: Doljaková, Aneta
Advisor: Šanc, David
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10365
Keywords: Pobaltí;geopolitika;Saul Bernard Cohen;přechodný region;pásmo otřesu;Rusko;Spojené státy americké;Severoatlantická aliance;Litva;Lotyšsko;Estonsko
Keywords in different language: Baltic region;geopolitics;Saul Bernard Cohen;shatterbelt;gateway region;Russia;United States of America;NATO;Lithuania;Latvia;Estonia
Abstract: Diplomová práce se zabývá geopolitickou charakteristikou regionu Pobaltí. Na teoretické rovině je inspirována koncepcí amerického politického geografa Saula Bernarda Cohena a jeho pojetím přechodného regionu a pásma otřesu. Ve specifických oblastech geopolitického potenciálu (geoekonomice, geoenergetice, vojensko-strategické a socio-kulturní sféře)je prostřednictvím hlubokých případových studií ověřováno, zda Pobaltí inklinuje spíše k přechodnému regionu nebo pásmu otřesu. Při výzkumu je věnována pozornost jako třem státům regionu (Litvě, Lotyšsku a Estonsku), tak také hlavním externím aktérům, v našem případě Spojeným státům americkým, potažmo Severoatlantické alianci, ovládajícím geostrategický region přímořského světa a Ruské federaci dominující Kontinentálnímu Heartlandu.
Abstract in different language: The thesis focuses on the transnational region of the Baltic States and it researches its geopolitical role in the regional and international relations. A theoretical framework of the thesis is the concept of an American researcher Saul Bernard Cohen dealing with two specific models of behaviour of the geographical areas being located on the edge of the differently located geostrategic realms, such as the Shatterbelt and the Gateway region. Cohen´s theoretical attitudes are applied to the Baltic Sea region, particularly in four specific areas of research: geoeconomics, geoenergetics, the military-strategic sector and the socio-cultural sphere in order to distinguish whether the Baltic States region tends to be a Shatterbelt or a Gateway region. Moreover, in each of these categories there is performed the detailed case study whose objective is to identify the motifs and expectations which the central protagonists operating on the east coast of the Baltic sea - the domestic ones (Lithuania, Latvia and Estonia) as well as the external ones, primarily the United States of America and the Russian Federation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta Doljakova - Geopoliticky region Pobalti - Prechodny region nebo pasmo otresu.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Doljakova-VED-MV-NMgr.docxPosudek vedoucího práce40,11 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Doljakova_MV_mgr_opo.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
Doljakova.pdfPrůběh obhajoby práce246,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.