Title: Koncept korporátní společenské odpovědnosti a jeho uplatňování českými firmami
Other Titles: The Concept of Corporate Social Responsibility and Its Application Czech Companies
Authors: Foitová, Kristýna
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10367
Keywords: korporátní společenská odpovědnost;nadnárodní korporace;Česká republika;Plzeňský prazdroj;Škoda Auto;Alpine Pro;Hannah
Keywords in different language: corporate social responsibility;transnational corporations;Czech republic;Pilsner Urquell;Škoda Company;Alpine Pro;Hannah
Abstract: Hlavním cílem práce je představit koncept korporátní společenské odpovědnosti na jednotlivých případových studiích českých firem. V první části práce se věnuji definici společenské odpovědnosti a termínu trvale udržitelný rozvoj, který s touto problematikou úzce souvisí. Práce zahrnuje kapitoly o aktérech CSR, argumentech odpůrců a podporovatelů konceptu nebo nástrojích společenské odpovědnosti. Další část práce je věnována tématu nadnárodních korporací, jejichž význam se v posledních letech navyšuje. Tato část obsahuje také kapitolu zaměřenou na snahy omezit chování korporací ze strany mezinárodních a nevládních organizací a věnuji se zde tématu korporací jako nositelů norem. Následuje kapitola o činnosti Evropské unie v oblasti CSR a při jejím rozšiřování. EU má v této oblasti velký vliv na členské státy a také české firmy. Druhá část práce se věnuje společenské odpovědnosti v ČR. Popisuji historické formování konceptu a současný stav v přijímání CSR a uplatňování norem a standardů. V ČR funguje velké množství nevládních organizací, které se tomuto tématu věnují a udělují ocenění odpovědným firmám. Samotný stát do šíření konceptu ve větší míře nezasahuje, jeho hlavní institucí je Národní politika kvality, která kontroluje kvalitu výrobků a umožňuje certifikaci. Další část práce se věnuje jednotlivým případovým studiím českých firem. Jedná se o firmy Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, Alpine Pro a Hannah. Všechny tyto firmy vyrábí nebo prodávají své zboží také v zahraničí. Výzkum je zaměřen jak na jejich uplatňování CSR v domácím prostředí, tak v zahraničí. Plzeňský Prazdroj a Škoda Auto jsou firmy, které komplexně přijímají CSR již delší dobu. Naopak firmy Alpine Pro a Hannah koncept nepřijímají a byly za své chování vůči zaměstnancům v minulosti kritizovány. V závěru dochází ke shrnutí jednotlivých kapitol a jsou zodpovězeny výzkumné otázky.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to introduce the concept of corporate social responsibility on the individual case studies of some Czech companies. Firstly, the work will define the following terms: corporate social responsibility, concept of sustainable development, the issue of CSR closely related and the actors of CSR. The following chapter will analyse positives and negatives that arise from the adoption of CSR. In the next chapter tools distinctive for CSR, with regard to those most frequently used by firms further investigated, will be examined. Next chapter focuses on the issue of transnational corporations and their growing importance in the world and taking part in CSR. The behavior of multinational corporations is supervised by international and nongovernmental organisations. Corporations themselves may adopt standards. Following the fact that the European Union has a major impact on the behaviour of Czech firms, the next chapter is devoted to the role of the European Union in promoting the concept of CSR and efforts to regulate the behavior of companies. Secondly, the thesis focus on the development of the concept in the Czech Republic. The current status of the concept is described and its historical formation and standards are adhered. A number of organizations, that deal with the development of CSR and asses responsible companies, operates in the Czech Republic. The National Quality Council monitors compliance with basic standarsds and grants certification. Although, the capacity of the NQC in the Czech Republic is, more or less, marginal. Lastly, the thesis examine individual companies in the Czech Republic. Most importantly it focuses on Pilsner Urquell, Škoda, Alpine Pro and Hannah companies. The production and trade of these companies lies abroad. The research focuses on the adoption of CSR by these companies both at home and abroad. Pilsner Urquell and Škoda Company have their own sophisticated concepts that are discussed. On the contrary Alpine Pro and Hannah represent the examples of violations of the concept. These textile companies produce in China and do not respekt workers? rights in accordance with international standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Foitova_ved_mgrMV.docxPosudek vedoucího práce43,09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Foitova_opo_Mgr.MV.pdfPosudek oponenta práce519,6 kBAdobe PDFView/Open
Foitova.pdfPrůběh obhajoby práce234,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.