Title: Čína: nová supervelmoc?
Other Titles: China: New Superpower?
Authors: Holík, Josef
Advisor: Lupták, Ľubomír
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10369
Keywords: Čína;supervelmoc;ekonomika;politika;OSN;MMF;WTO;ASEAN;velmoc
Keywords in different language: China;superpower;softpower;economy;politics;OSN;IMF;WTO;ASEAN;great power
Abstract: Čína je velmi důležitým státem v současném globalizovaném světě. Hraje významnou roli v OSN a je jedním ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Čína je také členem MMF a WTO. Současná Čína je velmi významným aktérem v pacifickém regionu jako člen regionálních fór a také jako strategický partner ASEAN. V současném globalizovaném světě hraje Čína tak roli jako druhá největší ekonomika na světě hned za USA. Čína disponuje mimo jiné největší pracovní sílou na světě. Otázka ale zní, zda může být Čína státem, kter nahradí USA jakožto nejvýznamnějšího systémového aktéra a supervelmoc. Otázkou mé diplomové práce tedy je, zda má Čína dostatek ekonomického a politického potenciálu k tomu, aby současnou velmoc, USA, nahradila ma pomyslném trůnu jakožto nový světový lídr, který bude následován a přijat většinou států na světě.
Abstract in different language: China is a very important country in contemporary globalised World. It plays an important role in the United Nations as one of the members of the UN Security Council. China is also a member of IMF and WTO. Contemporary China is very important in Pacific Region as a member of regional Forums and as an ASEAN strategic Partner. In contemporary globalized World China also plays role as the second biggest economy after the United States and as the most populous country with the biggest labour force. But is China a country, that will replace the United States as the most important systemic superpower? The question of my thesis is whether China has enough economic and political strength to replace the United states on a imaginary throne as the world superpower and leader, which will be followed and accepted by most countries all over the world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cina DP.pdfPlný text práce907,13 kBAdobe PDFView/Open
Holik_ved_Mgr.MV.pdfPosudek vedoucího práce524,15 kBAdobe PDFView/Open
Holik_MV_mgr_opo.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordView/Open
Josef Holik.pdfPrůběh obhajoby práce289,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.