Title: Problematika přímé volby prezidenta v zemích střední Evropy
Other Titles: The issue of direct presidential election in Central Europe
Authors: Holý, Karel
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10370
Keywords: přímá volba prezidenta;Česká republika;Německo;Polsko;Slovensko;prezidentské pravomoci;volební systémy;parlametní politický systém;semi-prezidentský politický systém
Keywords in different language: direct presidential election;Czech republic;Poland;Slovak republic;elections systems;measuring presidential powers;semi-presidentialism;parliamentary regime;Germany
Abstract: Práce se věnuje přímé volbé prezidenta v České republice, Německu, Polsku a Slovensku.Autor si v práci klade tyto otázky: Jaké jsou okolnosti a důvody zavedení přímé volby prezidenta v těchto zemích? Jak se změnilo/může změnit postavení hlavy státu v kontextu zavedení přímé volby a jaké mají prezidenti jednotlivých zemí pravomoci? Do jaké míry může přímá volba změnit charakter systému jako celku - parlamentní x poloprezidentský režim? V první metodologicko-teoretické části jsou představeny základní principy fungování parlamentního a semi-prezidentského režimu s důrazem na roli prezidenta. Do této části je zařazena i kapitola, která se věnuje měření prezidentských pravomocí pomocí revidovaného konceptu Shugarta a Careyho. Analytická část práce se již zabývá jednotlivými státy a snaží se odpovědět na stanovené otázky.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the direct presidential election in the region of central Europe. Comparative analysis includes - Czech Republic, Poland, Slovak Republic and German Federal Republic. The author asks three basic questions: 1) What are the circumstances and reasons of establishing the direct presidential election in these countries? 2) What has changed and what could change with the establishing of direct presidential election regarding the head of state role and which competence do presidents of the individual states have? 3) To which extent could direct election change the nature of the system as a whole - parlamential vs. semi-presidential regime? This thesis comprises two parts - the theoretical-methodological and the analytical. The theoretical apparatus includes typology of parlamential and semi-presidential regime. Attention is focused mainly on the role of president. In the part two of the introduction chapter measuring methods for presidential authorities are examined.Modified concept of authors Shugart and Carey was used for purposes of this work. In the analytical part the individual countries are presented as follows: Poland, Slovak Republic, German and Czech Republic. Structure of chapters follows the mentioned questions and the aim of this thesis is to resolve them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika prime volby prezidenta v zemich stredni Evropy.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Holy_dp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce497,25 kBAdobe PDFView/Open
Holy_opo_DP_POL.pdfPosudek oponenta práce895,8 kBAdobe PDFView/Open
Karel Holy.pdfPrůběh obhajoby práce275,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.