Title: Strategické partnerství Ruska, Číny a Íránu v geopolitické perspektivě
Other Titles: Strategic Partnership of Russia, China and Iran in the Geopolitical Perspective
Authors: Ivanko, Miroslav
Advisor: Šanc, David
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10372
Keywords: Rusko;Čína;Írán;Spojené státy americké;Eurasie;spolupráce;rivalita;velmoc;mocnost;Západ;geopolitika;strategie;aktér
Keywords in different language: Russia;China;Iran;United States of America;Eurasia;cooperation;rivalry;power;middle power;West;geopolitics;strategy;actor
Abstract: Téma mé diplomové práce zní Strategické partnerství Ruska, Číny a Íránu v geopolitické perspektivě. Cílem této práce bude zkoumání spolupráce Ruska, Číny a Íránu na úrovni mezivládní, dále na úrovni ekonomické, tedy týkající se obchodních vztahů, financí a energetiky a v neposlední řadě na úrovni vojensko-bezpečnostní, která je s ohledem na geopolitickou situaci v Eurasii pro mezinárodní bezpečnost klíčová. Na základě dostupných faktů a informací analyzovaných v celkem pěti kapitolách vyberu podle mého uvážení nejdůležitější oblasti, o kterých se domnívám, že je na nich postavena existence strategického partnerství. Abych dospěl k objektivnímu výsledku, zmíním se i o oblastech, ve kterých si aktéři konkurují. Nelze opomenout ani to, jak se aktéři navzájem vnímají. Od jádra diplomové práce se bude odvíjet to, zda může spojenectví Ruska, Číny a Íránu úspěšně existovat i nadále, a to buď v současné nebo v upravené formě nebo naopak je do blízké budoucnosti vyloučeno, aby strategické partnerství přežilo v mezinárodním systému, a dříve nebo později se aktéři postaví proti sobě. Nelze přehlédnout, jaký postoj zastávají Spojené státy vůči strategickému partnerství.
Abstract in different language: The aim of this study was to analyze cooperation and strategic partnership between Russia, China and Iran on the political, economic (including finance and energetics), military and security level. All these levels are important for geopolitical situation in Eurasia, and in addition for the whole world as well. Therefore I examined them with the method of comparison and description. Based on the available facts and information, I chose key areas of strategic partnership, which I present in five chapters. I could not forget the areas of rivalry and mutual perceptions of actors. In this study I worked with theoretical framework. For this purpose, I used a geopolitical conception of American and Russian authors. In their theories I focused on how these authors look at geopolitical order in Eurasia. I also metioned eurasianism, because this ideology has an influence on the strategic partnership. In the conclusion I got more involved in these areas and I analyzed them in detail. The core of this study wanted to show if the strategic partnership could successfully exist in the future or if it is impossible because the actors will sooner or later become enemies. It is a very complex question, which I can not answer conclusively. The attitude of the United States of America to the strategic partnership is also very important and I can name their interrelationship as "strategic competition".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Miroslav Ivanko.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFView/Open
Ivanko-VED-MV-NMgr.docxPosudek vedoucího práce40 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Ivanko_MV_mgr_opo.docPosudek oponenta práce54,5 kBMicrosoft WordView/Open
Ivanko.pdfPrůběh obhajoby práce276,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.