Title: Čínská rozvojová pomoc ve vybraných afrických zemích: Pekingský konsenzus jako nový model rozvojové spolupráce?
Other Titles: Chinese development aid in certain African states: Beijing consensus as a new model of development cooperation?
Authors: Müllerová, Pavla
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10375
Keywords: čínská rozvojová asistence v Africe;pekingský konsenzus;čínská soft power;Angola;Nigérie
Keywords in different language: chinese development assistance in Africa;beijing consensus;chinese soft power;Angola;Nigeria
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje čínské rozvojové asistenci v Africe. Hlavním předpokladem práce je, že Čína vytvořila nový model rozvojové spolupráce tzv. Pekingský konsenzus. Hlavní tezí, kterou má tato práce potvrdit nebo vyvrátit je, že Čína v Africe reálně svůj rozvojový koncept naplňuje. Cílem práce je analyzovat čínský přístup na dvou případových studiích, Angole a Nigérii. Pro sledování čínských aktivit v Angole a Nigérii bylo stanoveno šest výzkumných kritérií. Čína vyvedla miliony lidí z chudoby a dnes se řadí k rostoucím velmocím, což je považováno za příklad hodný opakování právě v Africe. Závěr práce shrnuje, že Čína v Africe nedodržuje všechna stanovená kritéria, a proto zatím nevytvořila nový model rozvojové spolupráce tzv. Pekingský konsenzus.
Abstract in different language: This diploma work describes Chinese development assistance to Africa. The main assumption of this work is that China has created a new model of development cooperation called the Beijing Consensus. The core thesis of this work to prove or disprove is that China really follows this model in Africa. The work's aim is to analyze Chinese approach to two chosen countries, Angola and Nigeria. There have been determined six research criterions to analyze Chinese practice in Angola and Nigeria. China has pulled millions of people up out of poverty and now she belongs to the emerging powers in the global politics. Many consider this experience good to replicate in Africa. This diploma work concludes that China does not follow all principles of its development model. So China has not so far created the new model of development cooperation the so called Beijing Consensus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Mullerova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Mullerova_VED_MV.docxPosudek vedoucího práce44,45 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Mullerova_MV_mgr_opo.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
Mullerova.pdfPrůběh obhajoby práce262,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.