Title: Role a vztah Turecka k NATO
Other Titles: The Role and Relationship of Turkey with NATO
Authors: Urban, Vít
Advisor: Hlaváček, Pavel
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10383
Keywords: Turecko;NATO;Irák;vztah;role;Libye;Sýrie
Keywords in different language: Turkey;NATO;Iraq;role;Libya;Syria
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá proměnou vztahu a role Turecka k NATO. Práce je členěna do několika kapitol, ve kterých autor sleduje proměnu vzájemných vztahů mezi Tureckem a NATO. Především se práce zaměřuje na konflikty v Iráku, Sýrii, Libyi a dalších oblastech, na kterých demonstruje onu předpokládanou změnu v přístupu Turecka k NATO. Autor předjímá, že v posledních dvou dekádách došlo k výrazné proměně Turecka, která byla zapříčiněna nástupem strany AKP k moci. Autor tudíž neopomíjí do práce zakomponovat i evoluci politického směřování na domácí scéně v Turecku. Cílem práce je dokázat, zda se role a vztah Turecka k NATO skutečně proměnily a pokud ano, tak jak se tato proměna v praxi projevila.
Abstract in different language: This thesis is oriented on the changes of the relationship and the role of Turkey according to NATO. The thesis is divided into the chapters in which the author follows the transformation of mutual relationships between Turkey and NATO, especially personalized by the USA. The thesis is oriented above all on the conflicts in Iraq, Syria, Libya, etc. which are employed here to demonstrate the expected transformation. The author presents that there was a serious change of Turkey during two last decades that was caused by the rise of the political party AKP to power. The author does not forget to use even the evolution of political course of the internal situation in Turkey. The aim of the thesis is to prove if the role and the relationship of Turkey with the NATO have really changed and if yes, how the transformation has been manifested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP V Urban.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Urban_VED_MV.docxPosudek vedoucího práce41,88 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Urban_MV_mgr_opo.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
Urban Vit.pdfPrůběh obhajoby práce245,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.