Název: Finlandizace a její současné projevy v zahraniční politice Finska
Další názvy: Finlandisation and its current manifestations in the foreign policy of Finland
Autoři: Fabiánová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10387
Klíčová slova: finlandizace;Finsko;zahraniční politika;Rusko;SSSR;Kekkonen;Ahtisaari;NATO;EU
Klíčová slova v dalším jazyce: finlandisation;Finland;foreign policy;Russia;UCCR Kekkonen;Ahtisaari;NATO;EU
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje politice finlandizace. Finlandizace je zkoumána z hlediska příčin a důsledků v zahraniční politice Finska. Cílem práce je zjistit, zda se finlandizace projevuje v současné zahraniční politice Finska. Pojem finlandizace je v diplomové práci používán bez jakýchkoliv negativních konotací a vyjadřuje finskou politiku balancování mezi Východem a Západem. Práce se zabývá vztahy mezi Finskem a Ruskem s ohledem na historické zkušenosti v době 2. světové války a v době bipolarizace. Práce je doplněna krátkou kapitolou vycházející z poznatků terénního výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of the maaster thesis is to find out if the current foreign policy is still determinded by policy of finlandisation. Finlandisation is understood without any nagative consequences. Finlandisation is used as a designation for the pragmatic way of Finnish foreign policy during the bipolar confrontation. The master thesis examines relations between Finland and the current Russian Federation as well. The thesis contains knowledges from the research in Karelia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pavlina_Fabianova.pdfPlný text práce978,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fabianova-POL-Mgr.docxPosudek vedoucího práce40,64 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
fabianova_opo_mgr.docxPosudek oponenta práce44,06 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Fabianova.pdfPrůběh obhajoby práce239,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10387

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.