Název: Úskalí (ne)ratifikace Římského statutu a legitimita Mezinárodního trestního soudu
Další názvy: Problems of (non)ratification of Rome Statute and legitimation of International Criminal Court
Autoři: Bacík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10388
Klíčová slova: římský statut;Mezinárodní trestní soud;mezinárodní trestní právo;zločiny dle mezinárodního práva;ad hoc tribunály
Klíčová slova v dalším jazyce: rome statute;International criminal court;international criminal law;war crimes according international law;ad hoc tribunals
Abstrakt: Práce se zabývá Mezinárodním trestním soudem, který vznikl na základě mezinárodní multilaterální smlouvy tzv. Římského statutu přijatého smluvními státy během konference v Římě v roce 1998. Hlavním cílem práce je představit jednak proces ratifikace Římského statutu se zaměřením se na jednotlivé koalice států, které se na jeho vyjednávání podílely, přičemž jsou v práci představeny hlavní argumenty jeho odpůrců a příznivců, které jsou kriticky hodnoceny. Druhou částí práce je snaha odpovědět na otázku týkající se legitimity současného Mezinárodního trestního soudu se zaměřením na perspektivu a postoj USA k Soudu.
Abstrakt v dalším jazyce: Some have called the 20th Century now past the bloodiest of all. Usually, those who claim this seem always to have in mind World Wars I and II, plus the Korean and Vietnam Wars. However, there were many more people in the world then, a mid-century population of 2.3 billion compared to the mid-19th Century population of 1.2 billion. International community reaction for the wars was etsablish some strong, universal and permanent international institution with capacity to fight againts human atrocities. In 20th century U. N. established ad hoc International criminal tribunals and thein milion was fight againts the war crimes, but there still lacked stable international institution. Year 1998 was landmark for establishing The International Criminal Court. The International Criminal Court is a relatively recently established international institution, whose objective is to judge the perpetrators of the worst crimes under international law in a fair trial. The creation of this court is a clear message sent by the international community to these perpetrators that they can not use their national immunities as an excuse anymore, that they will be brought before justice and bear responsibility for their behaviour.The International Criminal Court is a permanent tribunal to prosecute individuals for genocide, crimes against humanity,war crimes, and the crime of aggression. The Rome Statute of the International Criminal Court is an open international treaty. The states can decide on a voluntary basis to ratify the Statute and thereby to accept the jurisdiction of the Court. The Statute was accepted in 1998 and on grounds of obtaining the required number of ratifications entered into force 1. 7. 2002. The jurisdiction of the Court covers the crimes committed from this date forward. Subject matter jurisdiction refers to following crimes: genocide, crimes against humanity and war crimes. The crime of aggression should be included after the state parties accept the definition of this crime.This diploma thesis is focused for the question of its legitimacy and I try to describe the process of establishing and negotiation of Rome Statute of International Criminal Court.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace BACIK PAVEL.pdfPlný text práce599,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bacik_dp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce503,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bacik_MV_mgr_opo.docPosudek oponenta práce51 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bacik.pdfPrůběh obhajoby práce275,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10388

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.