Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMorávková, Naděžda
dc.contributor.advisorStulík, Ondřej
dc.contributor.authorKnotková, Marcela
dc.contributor.refereeStrnadová, Lenka
dc.date.accepted2013-09-09
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:26Z-
dc.date.available2013-06-05cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:26Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-31
dc.identifier56628
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10392
dc.description.abstractSvoji práci bych chtěla představit jako vzdělávací materiál pro učitele středních škol, zejména učitele předmětu Základy společenských věd. Poskytnout jim základní přehled o sektách a nových náboženských hnutí, která v naší republice působí. Seznámit je v základních rysech s jejich fungováním a vlivem na jedince, aby porozuměli tomu, v jakém výchovném prostředí se mohou nacházet děti, či školní mládež, která spolu se svými rodiči tento specifický typ duchovního života sdílí. Poskytnout takové informace, které umožní pedagogům vhodně nakládat s tímto fenoménem nových náboženských hnutí ve školním prostředí a umožní jim rozpoznávat a odpovědně posuzovat situace, v nichž se působení nových náboženských hnutí dotýká školního prostředí.Součástí práce je i výzkum na srředních školách.cs
dc.format100 s., 13 s. Příloh, 1CD-ROMcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnové náboženské hnutícs
dc.subjectsektacs
dc.subjectpsychická manipulacecs
dc.subjectmládežcs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectporadenstvícs
dc.subjectvýzkumcs
dc.titleSekty v ČR, možnosti poradenství na středních školách, prevence manipulativního působení na mládežcs
dc.title.alternativeSects in the Czech Republic, counselling possibilities at secondary schools, prevention of manipulative impact on young peopleen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis explains issues about new religion movements adn sects in the Czech Republic. The target is a prepare educational material for the teachers of secondary school, especially for the teachers of Basics of Social Sciences. Provide them basic summary about sects and new religion movements which are in our country. Apprise teachers in the basic facts with affect individuals for better understanding in which nurturing environment can be children or adolescents which they are living with their parents this specific spiritual type of the life.en
dc.subject.translatednew religious movementsen
dc.subject.translatedsecten
dc.subject.translatedmental manipulationen
dc.subject.translatedyoungen
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedcounselingen
dc.subject.translatedresearchen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sekty v CR, moznosti poradenstvi na strednich skolach, prevence manipulativniho pusobeni na mladez.pdfPlný text práce788,14 kBAdobe PDFView/Open
Knotkova_posudek DP.docPosudek vedoucího práce3,11 MBMicrosoft WordView/Open
Knotkova_OPO_ZSVGEO.docxPosudek oponenta práce40,94 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Knotkova Marcela.pdfPrůběh obhajoby práce344,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.