Název: Občanská práva a svobody podle ústavy z roku 1920
Další názvy: Civil rights and liberties under the Constitution of 1920
Autoři: Hůlovcová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10401
Klíčová slova: ústava;občanská práva;svoboda;vývoj;zákon;ochrana menšin
Klíčová slova v dalším jazyce: constitution;civil rights;liberty;development;law;protection of minorities
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je zachytit oblast občanských práv a svobod v období první Československé republiky. Dále se snažím o srovnání těchto práv a svobod z pohledu ústavního vývoje našeho státu od jeho nezávislého vývoje do současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of this paper is to capture the area of civil rights and liberties in the period of the first Czechoslovac Republic. Further more I try to compare these rights and liberties from the point of view of constitutional development of our state from its independent creation to the present time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-T.Hulovcova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Hulovcova.pdfPosudek vedoucího práce56,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Hulovcova.pdfPosudek oponenta práce40,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hulovcova.pdfPrůběh obhajoby práce48,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10401

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.