Title: Občanská práva a svobody podle ústavy z roku 1920
Other Titles: Civil rights and liberties under the Constitution of 1920
Authors: Hůlovcová, Tereza
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10401
Keywords: ústava;občanská práva;svoboda;vývoj;zákon;ochrana menšin
Keywords in different language: constitution;civil rights;liberty;development;law;protection of minorities
Abstract: Hlavním cílem této práce je zachytit oblast občanských práv a svobod v období první Československé republiky. Dále se snažím o srovnání těchto práv a svobod z pohledu ústavního vývoje našeho státu od jeho nezávislého vývoje do současnosti.
Abstract in different language: The main purpose of this paper is to capture the area of civil rights and liberties in the period of the first Czechoslovac Republic. Further more I try to compare these rights and liberties from the point of view of constitutional development of our state from its independent creation to the present time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-T.Hulovcova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
BP - Hulovcova.pdfPosudek vedoucího práce56,11 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hulovcova.pdfPosudek oponenta práce40,08 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hulovcova.pdfPrůběh obhajoby práce48,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.