Název: Mnichovská dohoda - platnost nebo neplatnost
Další názvy: Munich pact - valid or invalid
Autoři: Pavlů, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Knoll, Vilém
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10402
Klíčová slova: Československo;mnichovská dohoda;Sudety;diplomacie
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovakia;treaty of Munich;diplomacy
Abstrakt: Práce se zabývá tématem mnichovské dohody. Okolnostmi jejího vzniku, zejména pak detailnímu popisu československo-německých vztahů. Zároveň obsahuje výčet mezinárodních smluv, které ČSR uzavřela se svými spojenci. V práci jsou objasněny důvody pro neplatnost mnichovské dohody a její vztah k dekretální pravomoci prezidenta republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis serves to clarify the Treaty of Munich and position of the Czechoslovakian Republic before World War II. This topic is still viewed very controversially in the context of the world?s history and, specially, of the Czechoslovakian history. Treaty of Munich was an impulse for the publication of Decrees of the president of the Czechoslovakian Republic, which are mostly known for the displacement of German residents from the Czech border areas. The main reason for the publication of the Treaty of Munich was the displacement of Czech residents from the Czech border areas and joining of these areas to Nazi Germany. The secondary but also a very important reason was keeping peace in Europe. From the view of the Czech political representation, the Treaty of Munich was illegal from the moment when it was signed by France, Great Britain, Italy and Germany. This thought was the main point for the restoration of the Czechoslovakian Republic after World War II.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mnichovska dohoda.pdfPlný text práce998,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Pavlu.pdfPosudek vedoucího práce56,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Pavlu.pdfPosudek oponenta práce33,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Pavlu.pdfPrůběh obhajoby práce43,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10402

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.