Název: Detekce homogenních oblastí v obraze
Další názvy: Detection of homogenous image regions
Autoři: Toman, Martin
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10423
Klíčová slova: homogenní oblast;blob;detekce;segmentace;MATLAB;MSER;maximálně stabilní extrémní region;Gaussův filtr;Laplacián gaussiánu;narůstání oblasti
Klíčová slova v dalším jazyce: homogenous area;blob;detection;segmentation;MATLAB;MSER;Gaussian filter;Laplacian of gaussian;region growing;maximally stable extremal region
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována problematice detekce homogenních oblastí v obraze. V teoretické části je vysvětlen pojem homogenní oblast a popsány tři metody pro detekci těchto oblastí ? Laplacián gaussiánu, Hinzova metoda a MSER (Maximálně stabilní extrémní oblasti) [4]. V experimentální části jsou tyto metody porovnávány na pokusných snímcích z různých oblastí uvažovaného použití. Hlavním cílem je úspěšná detekce nádoru jater na lékařských snímcích a dále jsou metody testovány pro detekci očí v obličeji a pro dálkový průzkum Země.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is devoted to the detection of homogeneous areas in an image. In theoretical part is explained the concept of homogeneous area and described three metods for detection of these areas ? The Laplacian of Gaussian, Hinz method [3] and MSER (Maximally stable extremal regions) [4]. In experimental part there are these methods tested on various images and the results are compared. The main target is succesfull detecion of liver tumor in medical images and next planned use is for detection of eyes in human face or for remote sensing of Earth.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Detekce homogennich oblasti v obraze.pdfPlný text práce8,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
toman.pdfPosudek vedoucího práce370,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
toman-p.pdfPrůběh obhajoby práce177,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.