Title: Detekce homogenních oblastí v obraze
Other Titles: Detection of homogenous image regions
Authors: Toman, Martin
Advisor: Ryba, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10423
Keywords: homogenní oblast;blob;detekce;segmentace;MATLAB;MSER;maximálně stabilní extrémní region;Gaussův filtr;Laplacián gaussiánu;narůstání oblasti
Keywords in different language: homogenous area;blob;detection;segmentation;MATLAB;MSER;Gaussian filter;Laplacian of gaussian;region growing;maximally stable extremal region
Abstract: Bakalářská práce je věnována problematice detekce homogenních oblastí v obraze. V teoretické části je vysvětlen pojem homogenní oblast a popsány tři metody pro detekci těchto oblastí ? Laplacián gaussiánu, Hinzova metoda a MSER (Maximálně stabilní extrémní oblasti) [4]. V experimentální části jsou tyto metody porovnávány na pokusných snímcích z různých oblastí uvažovaného použití. Hlavním cílem je úspěšná detekce nádoru jater na lékařských snímcích a dále jsou metody testovány pro detekci očí v obličeji a pro dálkový průzkum Země.
Abstract in different language: Thesis is devoted to the detection of homogeneous areas in an image. In theoretical part is explained the concept of homogeneous area and described three metods for detection of these areas ? The Laplacian of Gaussian, Hinz method [3] and MSER (Maximally stable extremal regions) [4]. In experimental part there are these methods tested on various images and the results are compared. The main target is succesfull detecion of liver tumor in medical images and next planned use is for detection of eyes in human face or for remote sensing of Earth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Detekce homogennich oblasti v obraze.pdfPlný text práce8,04 MBAdobe PDFView/Open
toman.pdfPosudek vedoucího práce370,21 kBAdobe PDFView/Open
toman-p.pdfPrůběh obhajoby práce177,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.