Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 114
Vosáhlo, Milan
Vývoj metod pro pokročilou integraci simulačních nástrojů na bázi standardu "FMI 2.0 for Model Exchange" a její validace na modelu vybraného energetického zařízení

The main goal of this thesis is to clarify the functionality of the FMI/FMU standard through the explanation of the basic principles of the Functional Mock-up Interface, the testing of several models and the finding of an explanation - and if possible of a solution&...

Wolf, Jindřich
Magnetický rovinný manipulátor

The purpose of this thesis is to simulate the control of a permament magnet moving on the plannar surface. Control of the magnet is realized by controlling a current that comes into three coils placed beneath a plane. These coils produce an electromagnetic field that crea...

Černý, Martin
Parametrická statistická metoda syntézy řeči s různým počtem stavů HSMM

This thesis focuses on determining the optimal number of states of hidden semi-Markov models which are used in statistical parametric speech synthesis. First part describes basic approaches to speech syntesis and the structure of hidden semi-Markov models is explained. Second part presents&#...

Blohmann, Tomáš
Řízení stejnosměrných elektronicky komutovaných pohonů

This thesis deals with controling of BLDC motors. At the beginning of the thesis, the basic features of the BLDC motor design and rotor positioning are explained. The mathematical model of the BLDC motor is also used in the thesis. The model is also used to build...

Hevera, Jan
Sledování zadané trajektorie diferenciálně řízeným kolovým robotem na základě odhadu polohy pomocí inerciálních senzorů

This thesis deals with the tracking of the trajectory with a differential wheel driven robot based on position estimation using inertial sensors. The work describes the use of odometry, a list of inertial sensors, followed by a description of the use of a robot speed enco...

Štrunc, Petr
Simultánní lokalizace a mapování v budově

This thesis deals with formulation of Simultaneous Localization and~Mapping problem and~comparison of several implementations solving this problem. It describes mathematical principles to four approaches to solve this problem and describe principles of three implementations that solves this problem. Implem...

Nechutný, Tomáš
FPGA CameraLink rozhraní

The goal of this work was to create Camera Link Frame Grabber as an FPGA bitstream a show camera output of Basler ace acA2000-340kmNIR on VGA screen. Used technologies are introduced in first chapters. Final chapters are about implementation of the work's goal. Final Frame...

Musil, Lukáš
Aktivní tlumení vibrací vetknutého nosníku

This thesis deals with an issue of active vibration control of a cantilever beam. First we make up mathematical models of a cantilever beam. Next we deal with the possibility of identifying these models and the real cantilever beam. Finally we designed state space feedback...

März, Viktor
Detekce hudby v řečovém signálu

This bachelor thesis deal with problem of music detection in mixed signa (music/speech). The teoretical part is focused on basic approaches of signal processing. There are described methods of signal processing in time and frequency domains (Short-time signal energy, short-time zero-crossing...

Kubíček, Karel
Vývoj metod pro pokročilou integraci simulačních nástrojů na bázi standardu "FMI 2.0 for Co-Simulation" a její validace na modelu vybraného energetického zařízení

The aim of this thesis is to clarify the functioning of FMI 2.0. The basic principles of this interface will be shown. All steps will be first demonstrated on the pendulum model. We move from the mathematical-physical modeling through the model in Simulink, to the c...

Louda, Jiří
Návrh a implementace nástrojů pro zpracování modelů elektrických sítí ve formátu CIM

The bachelor's thesis focuses on the processing of power network model captured by the Common Information Model (CIM), which utilizes software technologies XML - RDF. The theoretical part of this bachelor's thesis describes origins of power transfer, liberalization of the market envi...

Levenko, Anastasiia
Příprava inventáře řečových jednotek pro potřeby syntézy ukrajinské řeči

The main goal of this work is the proposal of the Ukrainian speech corpus. In the process of examining this problem, we introduced the issue of Speech Synthesis (TTS) and the preparation of speech unit inventory. For the purpose of the output speech corpus, the alphabet&#...

Hrdlička, Jan
Detekce a rozpoznávání pokerových karet v digitálním obraze

This thesis deals with detection and recognition of poker cards using neural networks. In this thesis is described process of acquisitioning card from videosequence, Template matching method, data preparation for neural network and its training with Caffe module. At the end of the ...

Šmejkal, Jan
Multi-label klasifikace pomocí neuronové sítě

This research paper is dealing with the issue of text classification using neural networks. The principles of classification and the way neural networks work are explained in it. Moreover, the abilities of multi-class and multi-label to classify English, respectively Czech, text using c...

Váchal, Ondřej
Automatický postup zpracování ručně anotovaných dat pro tvorbu akustických modelů

This bachelor thesis deal with speech recognition. The theoretical part is focused on statistical recognition especially on hidden Markov models that are used for recognition. It also includes simple instructions how to annotate audio recordings. Finally, it also contains instructions for tr...

Jahn, Martin
Příprava dat pro tvorbu akustického modelu z webu České Televize

This work deals with the preparation of data for an acoustic modelling from the Czech Television web. It contains a description of the statistic method of speech recognition that uses Markov models. Very detailed instructions for preparation and training of the acoustic model and&#...

Barborka, Petr
Analýza metod pro detekci příznaků v digitalizovaném obraze

This thesis contains a theoretical overview and a practical comparison of the main methods of detection and description of features in a digitalized image. It thoroughly describes principles of operation of point feature detection methods Moravec operator, Harris operator, Shi-Tomasi, SIFT, ...

Trhlík, Ondřej
Automatické zpracování a vyhodnocení EKG signálu

The topic of my bachelor thesis are the methods of automatic evaluating of the ECG signal. For this research was required to understand the physiology and activity of the heart, acquainting with the methods of scanning ECG pictures and with processing of received biosignal. Th...

Rachová, Jana
Stochastická charakterizace odezvy feromonové signální dráhy na dávky feromonu

The biological noise is present in all living organisms. It manifests as the stochasticity of gene expression. Increased gene expression noise can lead to disease onset under certain circumstances including the loss of one functional copy of the gene. This work study the effect...

Blažková, Štěpánka
Kamerový senzor polohy, rychlosti a zrychlení

This thesis focuses on tracking of motion of spherical pendulum with help of camera sensor. For first, mathematical model of spherical pendulum was developed. Next, the algorithms for tracking of estimation of position, velocity and acceleration of moving object were designed and then,&...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 114