Title: Evaluace hlasových dialogových systémů
Other Titles: Evaluation of Spoken Dialogue Systems
Authors: Nedvěd, Jakub
Advisor: Švec, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10426
Keywords: rozpoznávání řeči;hlasové dialogové systémy;evaluace;testování a hodnocení dialogových aplikací
Keywords in different language: speech recognition;voice dialoge systems;evaluation;testing and valuating of dialogue applications
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnocení funkčnosti a nalezení chyb v hlasovém dialogovém systému. V práci jsou shrnuty postupy pro správné hodnocení a doporučení pro tvorbu scénářů pro nahrávání, které jsou využívány ke tvorbě gramatik. Práce se dále zabývá problémy dialogového systému, které mohou nastat ať už chybou aplikace, či člověka a způsoby jejich řešení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with evaluation of dialogue voice system, its funcionality and mistakes. Aim of this thesis is to describe appropriate methods and procedures to get the best valuation and reccomendation for creating scenarios of recording, which are used to create grammars. This evaluation tries to find problems of dialogue system, which could be done by application failure or by human error and suggests the best solution to solve it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A10B0396P_BP_TIA.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
nedved.pdfPosudek vedoucího práce307,7 kBAdobe PDFView/Open
nedved-p.pdfPrůběh obhajoby práce201,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.