Název: Evaluace hlasových dialogových systémů
Další názvy: Evaluation of Spoken Dialogue Systems
Autoři: Nedvěd, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Švec, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10426
Klíčová slova: rozpoznávání řeči;hlasové dialogové systémy;evaluace;testování a hodnocení dialogových aplikací
Klíčová slova v dalším jazyce: speech recognition;voice dialoge systems;evaluation;testing and valuating of dialogue applications
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnocení funkčnosti a nalezení chyb v hlasovém dialogovém systému. V práci jsou shrnuty postupy pro správné hodnocení a doporučení pro tvorbu scénářů pro nahrávání, které jsou využívány ke tvorbě gramatik. Práce se dále zabývá problémy dialogového systému, které mohou nastat ať už chybou aplikace, či člověka a způsoby jejich řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with evaluation of dialogue voice system, its funcionality and mistakes. Aim of this thesis is to describe appropriate methods and procedures to get the best valuation and reccomendation for creating scenarios of recording, which are used to create grammars. This evaluation tries to find problems of dialogue system, which could be done by application failure or by human error and suggests the best solution to solve it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A10B0396P_BP_TIA.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nedved.pdfPosudek vedoucího práce307,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nedved-p.pdfPrůběh obhajoby práce201,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10426

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.