Název: Registrace obrazu
Další názvy: Image registration
Autoři: Antošovský, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10427
Klíčová slova: Registrace obrazu;transformace obrazu;interpolace;kriteriální funkce;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Image registration;image transformation;interpolation;cost function;optimization
Abstrakt: První část této bakalářské práce se zaměřuje na aktuální stav problematiky registrace obrazu. Konkrétně jsou zde představeny základní metody transformace obrazu, interpolace, kriteriální funkce a optimalizace. V následující části je poté představen návrh a implementace programu a univerzální metody pro registraci medicínských dat a dat z dálkového průzkumu Země. Konec celé práce je věnován testování funkčnosti navržené metody a zhodnocení dosažených výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: First part of this bachelor's thesis focuses on the current state of the issue of image registration. Specifically, there are introduced basic methods of image transformation, interpolation, cost functions and optimization. The following section presents design and implementation of the program and universal method for registration of medical data and data from remote sensing. End of the thesis is dedicated to testing the functionality of the proposed method and evaluation of results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jaroslav_Antosovsky_A10B0829P_final.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
antosovsky-v.pdfPosudek vedoucího práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
antosovsky-p.pdfPrůběh obhajoby práce857,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.