Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠmídl, Luboš
dc.contributor.authorBratršovský, Pavel
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:28Z
dc.date.available2012-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:28Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-17
dc.identifier54174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10429
dc.description.abstractTato práce je spojena s firmou Hobl&Pech s.r.o., která se zabývá vývojem softwaru pro řízení a vyhodnocování dopravně-mechanizačního provozu. Cílem firmy bylo vyvinout nové, na trhu zatím neznámé řešení získávání dopravních dat. Řešení by mělo využívat nejnovější technologie, být intuitivní a co nejvíce automatizováno s minimální potřebou lidské interakce. Dále by mělo být maximálně použitelné v praxi, kde se dosud pro záznam dopravních dat velmi často používá formulář ,,Záznam o provozu a výkonu vozidla či mechanizmu", pro který se vžil název ,,stazka". Tato práce se především zaměřuje na automatizační vrstvu takového řešení, která se snaží nahradit lidský člen a dělá tak toto řešení unikátním.cs
dc.format36 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectGPScs
dc.subjectdopravní záznamcs
dc.subjectintuitivnostcs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectJavacs
dc.titleAutomatizace získávání dopravních dat s využitím geolokacecs
dc.title.alternativeAutomation of acquiring traffic data using geolocationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is associated with company Hobl & Pech Ltd., a developer of software for the management and evaluation of transport and mechanization operation. Their aim was to develop a new traffic data acquisition solution yet unknown on the market. The solution should use the latest technology to be the most intuitive and automated with minimal human interaction. Furthermore, it should be usable in practice, where is to record traffic data still frequently used form ,,Record of the operation and performance of the vehicle or mechanism". This work is mainly focused on the automation layer of such solution, which tries to replace a human member and makes this solution unique.en
dc.subject.translatedautomationen
dc.subject.translatedGPSen
dc.subject.translatedtraffic dataen
dc.subject.translatedIntuitiveen
dc.subject.translatedAndroiden
dc.subject.translatedJavaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Automatizace ziskavani dopravnich dat s vyuzitim geolokace.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
bratrsovsky.pdfPosudek vedoucího práce310,14 kBAdobe PDFView/Open
bratrsovsky-p.pdfPrůběh obhajoby práce173,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.