Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkorkovská, Lucie
dc.contributor.authorČervený, Martin
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:28Z-
dc.date.available2012-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:28Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-17
dc.identifier54175
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10430-
dc.description.abstractTato bakalářské práce se zabývá použitím metod vyhledávání klíčových slov v textu v českém jazyce. Jejím cílem je nalézt vhodnou metodu pro ohodnocení slov nějakou matematickou funkcí, a jako klíčová vybrat ta slova, která mají tuto funkci nejvyšší ze všech. Konkrétně se práce zabývá aplikací těchto metod ve dvou klasifikátorech. První určuje kategorie, druhý téma neznámého článku, přičemž druhý je schopen objevování nových témat. Jejím cílem je nalézt nejlepší možnou metodu pro oba tyto klasifikátory pro dostupnou množinu dat. Výsledky jsou poté porovnány s Bayesovským klasifikátorem a výsledky jiné, původně navrhované metody pro anglický jazyk.cs
dc.format33 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklasifikace kategoriícs
dc.subjectdetekce tématucs
dc.subjectvyhledávání klíčových slov Annotationcs
dc.titleKlasifikace kategorií témat a detekce tématu článku pomocí vyhledání klíčových slov textucs
dc.title.alternativeClassification of theme caregories and detection of article themes using keyword extraction in texten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis work examines keyword extraction methods applied to a text written in Czech language. It's goal is to find a suitable method that evaluates words with some kind of mathematical function, and to pick as key those words, that have the highest value of the function of all the words. Specifically the work examines application of these methods in two classifiers. First one for category classification, second one for theme classification and exploration of new themes. It's goal is to find the best method for both of these classifiers given the availiable data. Results are then compared with a Bayesian classifier and results of other, originally suggested method for English language.en
dc.subject.translatedcategory classificationen
dc.subject.translatedtheme detectionen
dc.subject.translatedkeyword extractionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Cerveny-BakalarskaPrace2013.pdfPlný text práce247,83 kBAdobe PDFView/Open
cerveny.pdfPosudek vedoucího práce355,91 kBAdobe PDFView/Open
cerveny-p.pdfPrůběh obhajoby práce147,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.