Title: Zpracování obrazu pomocí metod teorie grafů
Other Titles: Image processing using graph theory
Authors: Filandr, Tomáš
Advisor: Ryba, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10432
Keywords: segmentace;grafové metody;inteligentní nůžky;hranové detektory;binární dilatace;vzdálenostní transformace
Keywords in different language: segmentation;graph algorithms;intelligent scissors;edge detectors;binary dilatation;distance transform
Abstract: Tématem práce je zpracování obrazu pomocí teorie grafů. Zvolenou metodou pro implementaci jsou inteligentní nůžky. Pro správnou práci této metody je nutné obraz upravit. Nejprve se použije hranový detektor, poté se obraz vhodně naprahuje a nakonec se použije vzdálenostní transformace. Upravený obraz se převede do grafu. Pro segmentaci se používá Dijsktrův algoritmus pro hledání nejkratších cest grafem.
Abstract in different language: The topic of this thesis is image processing using graph theory. The chosen method for implementation is the intelligent scissors. To ensure correct operation of this method it is necessary to modify the image. At first edge detector shall be used, then proper threshold is applied and finally distance transform is used. The modified image is converted into a graph. For segmentation is used Dijkstra?s algorithm for finding the shortest paths in graph.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
filandr-v.pdfPosudek vedoucího práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
filandr-p.pdfPrůběh obhajoby práce830,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.