Název: Řízení DC-DC konvertoru
Další názvy: Control of DC-DC Converter
Autoři: Langmajer, Martin
Vedoucí práce/školitel: Schlegel, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10439
Klíčová slova: DC/DC konvertor;napěťový měnič;hybridní systém;klouzavý režim;ekvivalentní řízení;nelineární řízení;MATLAB;Simulink;matematický model
Klíčová slova v dalším jazyce: DC/DC converter;hybrid system;sliding mode;equivalent control;nonlinear control;MATLAB;Simulink;mathematical model
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá řízením DC-DC konvertorů. Jejím cílem je vytvořit matematický model DC-DC konvertoru a ověřit výhody použití regulace s klouzavým režimem. Práce popisuje základní typy DC-DC konvertorů. Typ buck-boost je modelován a použit k simulaci řízení. Dále práce navrhuje vhodné řízení pomocí klouzavého režimu, popisuje jeho výhody, nevýhody a implementuje ho na navržený DC-DC konvertor. Matematické modely i algoritmy řízení jsou implementovány v programovém prostředí MATLAB/Simulink.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the control of DC-DC converters. Objective of this thesis is create a mathematical model of DC-DC converter and verify advantages of using sliding mode control. Thesis describes the basic kinds of DC-DC power converters. Buck-boost DC-DC converter is modeled and used to simulate the control. In the next part appropriate sliding mode control is proposed, there is describe advantages, disadvantages of sliding mode control and controller is implemented to converter. The mathematical models and control algorithms were implemented in the MATLAB/Simulink software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP finalni 2.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
langmajer-v.pdfPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
langmajer-p.pdfPrůběh obhajoby práce915,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10439

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.