Název: Návrh a analýza metody pro in vivo vyhodnocení proteinu pomocí kvantitativní fluorescenční mikroskopie
Další názvy: Design and analysis of an in vivo protein evaluation method based on quantitative fluorescence microscopy
Autoři: Leba, Martin
Vedoucí práce/školitel: Georgiev, Daniel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10440
Klíčová slova: matematický model;kvantitativní analýza;Escherichia coli;Min proteiny;fluorescenční mikroskopie;GFP;obrazová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: mathematical model;quantitative analysis;Escherichia coli;Min proteins;fluorescent microscopy;GFP;image analysis
Abstrakt: Práce se zabývá neinvazivní in-vivo kvantitativní analýzou rozložení proteinu MinD v bakteriích Escherichia coli, využitím reportér fluorescenčního proteinu GFP v komplexu GFP::MinD. Podklady pro návrh a validaci matematického modelu jsou získávány pomocí časosběrných studií na fluorescenčním mikroskopu, kdy se k rozboru získaných snímků využije obrazová analýza v programu ImageJ. Matematický model je realizován prostřednictvím programu Matlab.
Abstrakt v dalším jazyce: A purpose of this work is in-vivo quantitative analysis of the distribution of MinD protein in Escherichia coli, using a fluorescent reporter GFP protein in the complex GFP::MinD. Data for creation of the design and validation of a mathematical model are obtained using time-lapse fluorescence microscopy studies. Acquired images are analyzed with program ImageJ. The mathematical model is implemented via Matlab.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_MartinLeba_2013.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
leba-v.pdfPosudek vedoucího práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
leba-p.pdfPrůběh obhajoby práce818,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10440

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.