Title: Návrh a analýza metody pro in vivo vyhodnocení proteinu pomocí kvantitativní fluorescenční mikroskopie
Other Titles: Design and analysis of an in vivo protein evaluation method based on quantitative fluorescence microscopy
Authors: Leba, Martin
Advisor: Georgiev, Daniel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10440
Keywords: matematický model;kvantitativní analýza;Escherichia coli;Min proteiny;fluorescenční mikroskopie;GFP;obrazová analýza
Keywords in different language: mathematical model;quantitative analysis;Escherichia coli;Min proteins;fluorescent microscopy;GFP;image analysis
Abstract: Práce se zabývá neinvazivní in-vivo kvantitativní analýzou rozložení proteinu MinD v bakteriích Escherichia coli, využitím reportér fluorescenčního proteinu GFP v komplexu GFP
Abstract in different language: A purpose of this work is in-vivo quantitative analysis of the distribution of MinD protein in Escherichia coli, using a fluorescent reporter GFP protein in the complex GFP
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_MartinLeba_2013.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
leba-v.pdfPosudek vedoucího práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
leba-p.pdfPrůběh obhajoby práce818,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.