Název: Archivace diagnostických veličin z monitorovacího systému rubbingu
Další názvy: Diagnostic variables archiving from rubbing monitoring system
Autoři: Vašíček, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Liška, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10443
Klíčová slova: Rubbing;databáze;LabView;RAMS Analyzer
Klíčová slova v dalším jazyce: Rubbing;database;LabView;RAMS Analyzer
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zpracováním dat diagnostického systému rubbingu, který monitoruje kontakt rotoru a statoru na parní turbíně, a předchází tak možným materiálním a ekonomickým ztrátám ve výrobě elektrické energie. Pro data z tohoto systému byl navržen efektivní způsob archivace do zvolené databáze Microsoft SQL Server. Pomocí aplikace RAMS Analyzer implementované v LabView je k těmto datům umožněn rychlý přístup a jejich snadná vizualizace pro potřeby monitorování časového průběhu jednotlivých měřených veličin. Navržená aplikace také umožňuje statistický report ukazující na místa nejvíce zatížená kontaktem rotoru a statoru - rubbingem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the data processing of rubbing diagnostic system that monitors the contact of rotor and stator on a steam turbine to avoid possible material and economic losses during electricity production. The data from this system are effectively archived into Microsoft SQL Server database. RAMS Analyzer - application implemented in LabView - allows quick access and easy visualization of archivated data in order to monitor the time behaviour of the measurements. The proposed application also allows statistical report that shows the areas where is the contact rotor and stator - rubbing - most common.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Vasicek.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vasicek.pdfPosudek vedoucího práce366,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vasicek-p.pdfPrůběh obhajoby práce150,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10443

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.