Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel, Miloš
dc.contributor.authorVítková, Veronika
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:23Z
dc.date.available2012-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:23Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-08-20
dc.identifier54210
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10444
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá ohřevem vody v zásobníku teplé užitkové vody pro domácnost. Bylo vytvořeno několik modelů zásobníku vody, kde teplota horké vody je řízena pomocí dvoupolohové regulace, přívod elektrické energie je závislý na hromadném dálkovém ovládání a spotřeba horké vody se řídí reálným provozem domácnosti. Nejdříve je zadána pevně daná hodnota teploty pro ohřev horké vody a průběhy teploty a spotřeby energie v čase jsou odečteny z modelu vytvořeného v Matlabu ? Simscape.V dalším modelu je uvažován algoritmus, kde systém zpracovává data (průběh teploty horké vody) v časovém úseku prvního týdne provozu. Po uplynutí prvního týdne provozu systém změní maximální teplotu horké vody tak, aby byla stále k dispozici horká voda o teplotě 40°C.cs
dc.format42 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodel zásobníku teplé užitkové vodycs
dc.subjectmatematické modelovánícs
dc.subjectfyzikální modelovánícs
dc.subjectvedení teplacs
dc.subjectdvoupolohová regulacecs
dc.subjectmodel spotřeby vody v domácnostics
dc.subjecthromadné dálkové ovládánícs
dc.subjectspotřeba energie na ohřev vodycs
dc.titleAdaptivní řízení zásobníkového ohřívače teplé užitkové vodycs
dc.title.alternativeAdaptive control of DHW tanken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor´s thesis deals with domestic hot water tanks. Several models are created (Matlab ? Simscape ) to simulate a temperature of heating water in a water tank. Inner temperature si controlled by a two ? position controller using ripple control. Hot water consumption corresponds to the real situation in the household. In order to determine the temperature of hot water in the course of time is specified the maximum temperature for heating water. In another model is considered algorithm that processes data in the first week. If the temperature of hot water in the first week is less than 40 ° C, automatically sets the maximum heating temperature higher.en
dc.subject.translatedmodel hot water tanken
dc.subject.translatedmathematical modellingen
dc.subject.translatedphysical modellingen
dc.subject.translatedheat conductionen
dc.subject.translatedposition controlen
dc.subject.translatedmodel household water consumptionen
dc.subject.translatedripple controlen
dc.subject.translatedenergy consumption for water heatingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adaptivni_rizeni_zasobniku_TUV.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
Vitkova-v.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Vitkova-p.pdfPrůběh obhajoby práce848,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.