Název: Vývoj uživatelského rozhraní v HTML5 pro různé struktury řízení klimatizačních jednotek a vytápění
Další názvy: Development of HTML5 based human-machine interface for various control structures of HVAC systems
Autoři: Bohman, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Balda, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10445
Klíčová slova: HTML5;SVG;SCADA;HMI;JavaScript;InkScape;REX;uživatelské rozhraní;klimatizační jednotka
Klíčová slova v dalším jazyce: HTML5;SVG;SCADA;HMI;JavaScript;InkScape;REX;user interface;air conditioning
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní pro řízení klimatizačních a otopných jednotek za použití internetové technologie HTML5. V první části práce jsou prezentovány technologie použité při vývoji rozhraní. Mezi ně patří budoucí standard HTML5, škálovatelná vektorová grafika SVG, programovací jazyk JavaScript a další. Hlavním úkolem práce je za pomoci představených technologií vytvořit komponenty, ze kterých lze sestavit schémata pro zobrazení klimatizačních a otopných systémů. Práce popisuje vývoj komponent, jejich strukturu, vlastnosti a použití. Pro praktickou ukázku byla vytvořena schémata, která simulují běh klimatizační soustavy. V závěrečné části práce byl vytvořen tutoriál, který na konkrétních případech popisuje, jak se ovládají komponenty a tvoří vizualizační schémata.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the development of the user interface for the steering of air conditioning and heating units use of HTML5 web technologies. The first part describes technologies used in developing of the interface. These include future standard HTML5, Scalable Vector Graphics SVG, JavaScript programming language, and more. The main goal of this work is to create components which were built with help of introduced techonologies and use them for building schemes which display air conditioning and heating systems. The aim of the work is to describe development, structure, properties and applications of the components and schemes that have been created for a practical demonstration. The final part of this work represents tutorial which describes in examples how the components are controlled and how the schemes are formed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BohmanVojtech_BP.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bohman-v.pdfPosudek vedoucího práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bohman-p.pdfPrůběh obhajoby práce844,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10445

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.