Title: Vývoj grafického editoru schémat složených z funkčních bloků v jazyku Java
Other Titles: Development of function block diagram graphical editor in Java language
Authors: Ježek, Roman
Advisor: Čech, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10447
Keywords: blokový diagram;grafický editor;JavaREX;JavaFX
Keywords in different language: block diagram;graphic editor;JavaREX;JavaFX
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytváření grafického editoru blokových diagramů. Na začátku práce je uvedeno srovnání technologií pro zobrazování grafického uživatelského rozhraní. Dále je uvedeno řešení editoru blokových diagramů pro řídicí systém REX implementované v programovacím jazyce Java s pomocí grafickéh knihovny JavaFX. V editoru je možné vytvářet diagramy z bloků knihovny JavaREX a provádět jejich simulaci.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is the development of graphical editor for block diagrams. The first part of the thesis compares the technogies used for displaying graphical user interface. The second part is centered on solution of a block diagram editor for REX control system implemented in Java programming language with use of the JavaFX graphical library. The aforementioned editor allows to create diagrams of blocks from JavaREX library and to perform their simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RJezek-BP.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
jezek-v.pdfPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
jezek-p.pdfPrůběh obhajoby práce823,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.