Název: Návrh laboratorní úlohy s varikapem
Další názvy: Laboratory exercise design with varicap
Autoři: Ptáček, Michal
Vedoucí práce/školitel: Blecha, Tomáš
Blecha, Tomáš
Oponent: Kroupa, Michael
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10448
Klíčová slova: PN přechod;polovodič;dioda;varikap;kapacitní dioda
Klíčová slova v dalším jazyce: PN junction;semiconductor;diode;varikap;capacitance diode
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení principu a použití varikapu. Zabývá se návrhem různých zapojení pro měření kapacity varikapu a návrhem laboratorní úlohy s varikapem.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on explanation of the principle and use the varikap. It deals with various circuits for measuring the capacity of varikap and the design of laboratory task with varikap.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041895_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041895_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041895_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10448

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.