Title: Návrh laboratorní úlohy s varikapem
Other Titles: Laboratory exercise design with varicap
Authors: Ptáček, Michal
Advisor: Blecha, Tomáš
Blecha, Tomáš
Referee: Kroupa, Michael
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10448
Keywords: PN přechod;polovodič;dioda;varikap;kapacitní dioda
Keywords in different language: PN junction;semiconductor;diode;varikap;capacitance diode
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení principu a použití varikapu. Zabývá se návrhem různých zapojení pro měření kapacity varikapu a návrhem laboratorní úlohy s varikapem.
Abstract in different language: The present thesis is focused on explanation of the principle and use the varikap. It deals with various circuits for measuring the capacity of varikap and the design of laboratory task with varikap.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
041895_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,1 kBAdobe PDFView/Open
041895_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,31 kBAdobe PDFView/Open
041895_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.