Název: Základy koncepce Six Sigma
Další názvy: Basics of Six Sigma Approach
Autoři: Pech, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Palátová, Renata
Kupka, Lukáš
Oponent: Tůmová, Olga
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10450
Klíčová slova: Six Sigma;DMAIC;kvalita;řízení jakosti;proces;diagram;efektivita
Klíčová slova v dalším jazyce: Six Sigma;DMAIC;quality;quality control;process;chart;efficiency
Abstrakt: V bakalářské práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a aplikací jejích principů a nástrojů na procesy ve výrobním podniku. V teoretické části jsem se zaměřil zejména na objasnění historie a důvodů vzniku konceptu Six Sigma, základních myšlenek a principů, rozdělení pracovních pozic v rámci projektů Six Sigma a popis nástrojů využívaných při zlepšování procesů. Ve druhé části práce jsem se věnoval analýze a návrhu zlepšení výrobního procesu ve společnosti ABC za pomoci aplikace nástrojů konceptu Six Sigma.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a Six Sigma method and application of its principles and tools in a manufacturing company. The theoretical part is focused on clarifying the history and the reasons of origins concept of Six Sigma, the basic ideas and principles of method, partition of work jobs within the projects of Six Sigma and decription of tools that are used in a process of improvement. The second part of the thesis is focused to analysis and design of process improvement at the ABC company using the principles and tools of Six Sigma method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_PECH_LUKAS.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047456_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047456_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047456_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10450

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.