Title: Dynamický dispečink MHD v Plzni
Other Titles: Dynamic Traffic Management of the Public Transport in Pilsen
Authors: Tomačková, Jana
Advisor: Karban, Pavel
Referee: Hamar, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10451
Keywords: dynamický dispečink;palubní počítač EPIS;software;budoucnost;průzkum
Keywords in different language: dispatcher system;board computer EPIS;software;future;exploration
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na nový dispečerský systém plzeňských městských dopravních podniků. Zkoumá základní principy fungování dynamického dispečinku, pojednává o původním řešení a o novém pracovišti dispečerů, jeho jednotlivých částech a vybavení. V druhé části práce zjišťuje, jak tento systém funguje v praxi, jak na jeho zavedení reaguje cestující veřejnost a zda si tato veřejnost všimla zlepšení, který tento systém přinesl.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on new dispatcher system of Pilsner City Transportation Company. The thesis examines the basic principles of the functioning of the dynamic dispatcher, deals with the original solution and new workplace for dispatchers, his individual parts and equipment. In the second part of this thesis there is how this system works in practice, how on its introduction responds the traveling public and if the public noticed any improvement which this system brought.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana_Tomackova_BP.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
047551_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,63 kBAdobe PDFView/Open
047551_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,39 kBAdobe PDFView/Open
047551_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.