Název: Dynamický dispečink MHD v Plzni
Další názvy: Dynamic Traffic Management of the Public Transport in Pilsen
Autoři: Tomačková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Karban, Pavel
Oponent: Hamar, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10451
Klíčová slova: dynamický dispečink;palubní počítač EPIS;software;budoucnost;průzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: dispatcher system;board computer EPIS;software;future;exploration
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na nový dispečerský systém plzeňských městských dopravních podniků. Zkoumá základní principy fungování dynamického dispečinku, pojednává o původním řešení a o novém pracovišti dispečerů, jeho jednotlivých částech a vybavení. V druhé části práce zjišťuje, jak tento systém funguje v praxi, jak na jeho zavedení reaguje cestující veřejnost a zda si tato veřejnost všimla zlepšení, který tento systém přinesl.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on new dispatcher system of Pilsner City Transportation Company. The thesis examines the basic principles of the functioning of the dynamic dispatcher, deals with the original solution and new workplace for dispatchers, his individual parts and equipment. In the second part of this thesis there is how this system works in practice, how on its introduction responds the traveling public and if the public noticed any improvement which this system brought.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana_Tomackova_BP.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047551_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047551_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047551_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.