Název: Analyzátory kvality sítí
Další názvy: Power quality analyzers
Autoři: Boublík, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Kotlan, Václav
Škopek, Martin
Oponent: Hamar, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10452
Klíčová slova: analyzátor kvality sítě;elektrický výkon;kvalita energie;měření s analyzátorem;energetický audit
Klíčová slova v dalším jazyce: power quality analyzer;electric power;power quality;measurement with analyzer;energy audit
Abstrakt: Tato předkládaná bakalářská práce je zaměřena na provedení rešerše v oblasti analyzátorů kvality sítí na českém trhu s podrobnějším popisem konkrétních přístrojů a jejich funkcí. Součástí bakalářské práce jsou i konkrétní měření, která slouží pro vytvoření ukázkových protokolů. Tyto protokoly jsou potřebné pro praxi energetického auditora, jenž zkoumá a vyhodnocuje naměřená data.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor?s thesis presents the results of a project focused on information research in the area of the power quality analyzers on the Czech market with detailed description of some analyzers and their functions. A fundamental part of the project are specific measurements used for creating the exemplary protocols. The protocols are necessary for the practise of an energy auditor who examines and evaluates the measured data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakPr.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053675_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053675_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053675_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10452

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.