Title: Analyzátory kvality sítí
Other Titles: Power quality analyzers
Authors: Boublík, Aleš
Advisor: Kotlan, Václav
Škopek, Martin
Referee: Hamar, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10452
Keywords: analyzátor kvality sítě;elektrický výkon;kvalita energie;měření s analyzátorem;energetický audit
Keywords in different language: power quality analyzer;electric power;power quality;measurement with analyzer;energy audit
Abstract: Tato předkládaná bakalářská práce je zaměřena na provedení rešerše v oblasti analyzátorů kvality sítí na českém trhu s podrobnějším popisem konkrétních přístrojů a jejich funkcí. Součástí bakalářské práce jsou i konkrétní měření, která slouží pro vytvoření ukázkových protokolů. Tyto protokoly jsou potřebné pro praxi energetického auditora, jenž zkoumá a vyhodnocuje naměřená data.
Abstract in different language: The Bachelor?s thesis presents the results of a project focused on information research in the area of the power quality analyzers on the Czech market with detailed description of some analyzers and their functions. A fundamental part of the project are specific measurements used for creating the exemplary protocols. The protocols are necessary for the practise of an energy auditor who examines and evaluates the measured data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakPr.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
053675_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,72 kBAdobe PDFView/Open
053675_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,73 kBAdobe PDFView/Open
053675_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.