Název: Bezpečnost elektrických zařízení pro zdravotnické účely
Další názvy: Safety of electrical equipment intended for medical purpose
Autoři: Fikar, Jan
Vedoucí práce/školitel: Blecha, Tomáš
Oponent: Šíma, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10453
Klíčová slova: elektrické zdravotnické zařízení;analýza rizika;systém managementu kvality;ISO 9001
Klíčová slova v dalším jazyce: medical electrical equipment;analysis of risk;quality management system;ISO 9001
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na popis požadavků pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrických zařízení pro zdravotnické účely a uvádí jejich možná nebezpečí. Porovnává řízení jakosti zdravotnických elektrických zařízení s ostatními elektrickými zařízeními. Práce se zabývá procesem řízení rizika a definuje jednotlivé principy analýzy rizik těchto zařízení. Pro řešení jednotlivých částí bylo použito norem uvedených v seznamu použité literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents the requirements for basic safety and essential performance of electrical equipment for medical purposes, and indicates their potential dangers. It compares control quality of medical electrical equipments with other electrical equipments. The thesis deals with processes of control risks and defines the principles of risk analysis of these equipments. We used standards listed in the bibliography for solution the individual parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jan_Fikar.pdfPlný text práce820,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053676_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053676_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053676_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10453

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.