Title: Bezpečnost elektrických zařízení pro zdravotnické účely
Other Titles: Safety of electrical equipment intended for medical purpose
Authors: Fikar, Jan
Advisor: Blecha, Tomáš
Referee: Šíma, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10453
Keywords: elektrické zdravotnické zařízení;analýza rizika;systém managementu kvality;ISO 9001
Keywords in different language: medical electrical equipment;analysis of risk;quality management system;ISO 9001
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na popis požadavků pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrických zařízení pro zdravotnické účely a uvádí jejich možná nebezpečí. Porovnává řízení jakosti zdravotnických elektrických zařízení s ostatními elektrickými zařízeními. Práce se zabývá procesem řízení rizika a definuje jednotlivé principy analýzy rizik těchto zařízení. Pro řešení jednotlivých částí bylo použito norem uvedených v seznamu použité literatury.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents the requirements for basic safety and essential performance of electrical equipment for medical purposes, and indicates their potential dangers. It compares control quality of medical electrical equipments with other electrical equipments. The thesis deals with processes of control risks and defines the principles of risk analysis of these equipments. We used standards listed in the bibliography for solution the individual parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Fikar.pdfPlný text práce820,33 kBAdobe PDFView/Open
053676_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,47 kBAdobe PDFView/Open
053676_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,68 kBAdobe PDFView/Open
053676_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.