Název: DCP - datový formát pro digitální kina
Další názvy: DCP - digital files for Digital cinema
Autoři: Zeman, Martin
Vedoucí práce/školitel: Fiřt, Jaroslav
Oponent: Veřtát, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10455
Klíčová slova: digital cinema package;převod do DCP;digital cinema distribution master;digitální kino;formát digitálních kin;2K;4K
Klíčová slova v dalším jazyce: digital cinema package;conversion to DCP;digital cinema distribution master;digital cinema;image format for digital cinema;2K;4K
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou struktury souborového formátu DCP (Digital Cinema Package), který je používán pro distribuci digitálního obsahu do digitálních kin. Je zde popsán proces tvorby zdrojových souborů, přes subprocesy, až po zpracování do finální podoby tohoto formátu, která je určena pro projekci divákům. Jedna kapitola je zde věnována principům zabezpečení digitálních dat proti neoprávněnému zacházení s nimi, které je dosaženo pomocí tzv. Key Delivery Message (KDM). Dále je zde popsáno provedené testování volně dostupných programů k vytvoření formátu DCP a zhodnocení práce s nimi. Závěr práce je věnován uživatelskému manuálu k vytvoření souborového formátu DCP krok za krokem užitím vybraného softwaru.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with complex analysis of DCP (Digital Cinema Package) file format structure, which is used for distribution of digital movies for digital cinemas. This thesis describes whole process from source files, continues by intermediate steps, to final form of this file format. One chapter is focused on security priciples of digital rights management, for which is the Key Delivery Message (KDM) used. Next topic in this thesis is The Testing of creation DCP using a freeware. At the end of thesis is prepared user manual in which is described creation of final DCP file format from usual source files using choosed software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zeman_Martin_E10B0510P_BP_2013.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053678_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053678_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053678_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10455

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.