Title: DCP - datový formát pro digitální kina
Other Titles: DCP - digital files for Digital cinema
Authors: Zeman, Martin
Advisor: Fiřt, Jaroslav
Referee: Veřtát, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10455
Keywords: digital cinema package;převod do DCP;digital cinema distribution master;digitální kino;formát digitálních kin;2K;4K
Keywords in different language: digital cinema package;conversion to DCP;digital cinema distribution master;digital cinema;image format for digital cinema;2K;4K
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou struktury souborového formátu DCP (Digital Cinema Package), který je používán pro distribuci digitálního obsahu do digitálních kin. Je zde popsán proces tvorby zdrojových souborů, přes subprocesy, až po zpracování do finální podoby tohoto formátu, která je určena pro projekci divákům. Jedna kapitola je zde věnována principům zabezpečení digitálních dat proti neoprávněnému zacházení s nimi, které je dosaženo pomocí tzv. Key Delivery Message (KDM). Dále je zde popsáno provedené testování volně dostupných programů k vytvoření formátu DCP a zhodnocení práce s nimi. Závěr práce je věnován uživatelskému manuálu k vytvoření souborového formátu DCP krok za krokem užitím vybraného softwaru.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with complex analysis of DCP (Digital Cinema Package) file format structure, which is used for distribution of digital movies for digital cinemas. This thesis describes whole process from source files, continues by intermediate steps, to final form of this file format. One chapter is focused on security priciples of digital rights management, for which is the Key Delivery Message (KDM) used. Next topic in this thesis is The Testing of creation DCP using a freeware. At the end of thesis is prepared user manual in which is described creation of final DCP file format from usual source files using choosed software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeman_Martin_E10B0510P_BP_2013.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
053678_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,33 kBAdobe PDFView/Open
053678_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,18 kBAdobe PDFView/Open
053678_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.