Title: Diagnostika distribučních transformátorů
Other Titles: Diagnostic of distribution transformers
Authors: Jandera, Tomáš
Advisor: Širůček, Martin
Referee: Souček, Jakub
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10456
Keywords: degradace;distribuční transformátor;diagnostika;elektrizační soustava;izolační systém;transformátorový olej
Keywords in different language: degradation;distribution transformer;diagnostics;power transmission system;insulating system;transformer oil
Abstract: Předmětem bakalářské práce ?Diagnostika distribučních transformátorů? je vypracování ucelené rešerše diagnostických metod používaných u distribučních transformátorů, zejména z pohledu izolačních systémů. V této práci je uvedeno dělení transformátorů podle užití v elektrizační soustavě. Druhá kapitola je zaměřená na materiály, které se používají v elektroizolačních systémech. V následující části práce se zabývám samotnou diagnostikou rozdělenou podle jednotlivých typů těchto systémů. Závěrem je vypracovaný přehled výrobců a detailní porovnání jejich výrobků.
Abstract in different language: The bachelor thesis ?Diagnostic of Distribution Transformers? is focused on diagnostic methods used in distribution transformers, especially in field of insulating systems. In the thesis, transformers are classified according to the use in the electric power transmission system. The next chapters deal with materials used in electrical insulating systems and the actual diagnostics divided by the types of systems. At the end is an overview of manufacturers and detailed comparison of their products.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2013_Tomas_Jandera.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
053679_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,28 kBAdobe PDFView/Open
053679_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,12 kBAdobe PDFView/Open
053679_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.