Title: Diagnostika klíčových prvků výkonových transformátorů
Other Titles: Diagnostics of Key Components of Power Transformers
Authors: Onderka, Martin
Advisor: Širůček, Martin
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10457
Keywords: olejový výkonový transformátor;klíčové prvky;vinutí;průchodka;diagnostika;on-line;off-line
Keywords in different language: oil power transformer;key components;winding;bushing;diagnosis;on-line;off-line
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis výkonových olejových transformátorů, klíčové prvky a rozdělení jejich diagnostických metod. Cílem práce je přehledné shrnutí problematiky poruchovosti výkonových transformátorů a stručný popis jednotlivých on-line a off-line diagnostických metod s ohledem na jejich porovnání.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis describes power transformers, their key components and divides their diagnostic methods. The purpose of this thesis is to clearly summarize the issue of possible power transformer failure, to briefly describe all the methods of on-line and off-line transformer diagnostics and to compare these methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPraceOnderka.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
053680_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,95 kBAdobe PDFView/Open
053680_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,18 kBAdobe PDFView/Open
053680_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.