Název: Diagnostika klíčových prvků výkonových transformátorů
Další názvy: Diagnostics of Key Components of Power Transformers
Autoři: Onderka, Martin
Vedoucí práce/školitel: Širůček, Martin
Oponent: Svoboda, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10457
Klíčová slova: olejový výkonový transformátor;klíčové prvky;vinutí;průchodka;diagnostika;on-line;off-line
Klíčová slova v dalším jazyce: oil power transformer;key components;winding;bushing;diagnosis;on-line;off-line
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis výkonových olejových transformátorů, klíčové prvky a rozdělení jejich diagnostických metod. Cílem práce je přehledné shrnutí problematiky poruchovosti výkonových transformátorů a stručný popis jednotlivých on-line a off-line diagnostických metod s ohledem na jejich porovnání.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis describes power transformers, their key components and divides their diagnostic methods. The purpose of this thesis is to clearly summarize the issue of possible power transformer failure, to briefly describe all the methods of on-line and off-line transformer diagnostics and to compare these methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPraceOnderka.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053680_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053680_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053680_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10457

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.