Název: Diagnostika přístrojových transformátorů
Další názvy: Diagnostics of current and voltage transformers
Autoři: Směšný, Martin
Vedoucí práce/školitel: Širůček, Martin
Oponent: Dončuk, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10458
Klíčová slova: přístrojový transformátor;transformátor proudu;transformátor napětí;izolační systém;olej-papír;SF6;typová zkouška;kusová zkouška;zvláštní zkouška;on-line diagnostika;off-line diagnostika
Klíčová slova v dalším jazyce: instrument transformer;current transformer;voltage transformer;insulating system;oil-paper;SF6;type test;routine test;special test;on-line diagnostics;off-line diagnostics
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis přístrojových transformátorů, konstrukci izolačních systémů používaných v přístrojových transformátorech, způsoby jejich degradace a porovnání produktů jednotlivých výrobců. Hlavním cílem je ucelený souhrn metod, které se používají v diagnostice přístrojových transformátorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on the description of instrument transformers, construction of insulating systems used in instrument transformers, ways of degradation and comparison of individual products manufacturers. The main objective is a comprehensive set of methods that are used in the diagnosis of the instrument transformers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_ Smesny_2013.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053681_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053681_oponent.pdfPosudek oponenta práce508,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053681_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10458

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.