Title: Diagnostika přístrojových transformátorů
Other Titles: Diagnostics of current and voltage transformers
Authors: Směšný, Martin
Advisor: Širůček, Martin
Referee: Dončuk, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10458
Keywords: přístrojový transformátor;transformátor proudu;transformátor napětí;izolační systém;olej-papír;SF6;typová zkouška;kusová zkouška;zvláštní zkouška;on-line diagnostika;off-line diagnostika
Keywords in different language: instrument transformer;current transformer;voltage transformer;insulating system;oil-paper;SF6;type test;routine test;special test;on-line diagnostics;off-line diagnostics
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis přístrojových transformátorů, konstrukci izolačních systémů používaných v přístrojových transformátorech, způsoby jejich degradace a porovnání produktů jednotlivých výrobců. Hlavním cílem je ucelený souhrn metod, které se používají v diagnostice přístrojových transformátorů.
Abstract in different language: The present thesis is focused on the description of instrument transformers, construction of insulating systems used in instrument transformers, ways of degradation and comparison of individual products manufacturers. The main objective is a comprehensive set of methods that are used in the diagnosis of the instrument transformers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ Smesny_2013.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
053681_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,61 kBAdobe PDFView/Open
053681_oponent.pdfPosudek oponenta práce508,03 kBAdobe PDFView/Open
053681_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.