Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFiřt, Jaroslavcs
dc.contributor.authorCharvát, Tomášcs
dc.contributor.refereeVeřtát, Ivocs
dc.date.accepted2013-06-24cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:36Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:36Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-06cs
dc.identifier53682cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10459
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá ochranou digitálních dat a určení jejich autorství. Popisuje současné metody využívané k ochraně digitálních souborů. Věnuje se digitálním vodoznakům, jejich funkci a aplikaci v různých typech datových souborů. Dále tato práce vysvětluje princip digitálního podpisu, jeho vytvoření a ověření pravosti. Část práce je určena metadatům a zabezpečení u speciálních typů datových souborů, jako je PDF či soubory kancelářského balíku MS Office. V další části bakalářské práce jsou porovnávány možnosti zabezpečení jednotlivých typů datových souborů. Nalézají se zde také možná doporučení k využití vybraných metod v univerzitním prostředí.cs
dc.format33cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectcertifikátcs
dc.subjectdatový souborcs
dc.subjectdigitální podpiscs
dc.subjectdigitální vodoznakcs
dc.subjectdigitální zabezpečenícs
dc.subjectmetadatacs
dc.subjectsoukromý klíčcs
dc.subjectsteganografiecs
dc.subjectveřejný klíčcs
dc.titleDigitální zabezpečení datových souborů a jejich správacs
dc.title.alternativeDigital Rights Managementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedSubmitted bachelor's thesis deals with protection of digital data and determination of their authorship. It describes present methods, which are used to protection of digital files. It pursues to digital watermarks, their function and application in different types of data files. This thesis explains the principle of digital signature, its creation and verification. The part of thesis is dedicated to metadata and security at special types of data files like PDF or files from MS Office. In the next part of thesis, the options of security of different types of data files are compared. Also there are possible recommendations to using of selected methods at university.en
dc.subject.translatedcertificateen
dc.subject.translateddata fileen
dc.subject.translateddigital securityen
dc.subject.translateddigital signatureen
dc.subject.translateddigital watermarkingen
dc.subject.translatedmetadataen
dc.subject.translatedprivate keyen
dc.subject.translatedpublic keyen
dc.subject.translatedsteganographyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
053682_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,68 kBAdobe PDFView/Open
053682_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,28 kBAdobe PDFView/Open
053682_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.