Název: HDMI propojovací systém pro multimediální techniku
Další názvy: HDMI Interconnection System for Multimedia
Autoři: Major, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Masopust, Jiří
Oponent: Veřtát, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10463
Klíčová slova: HDMI;A/V rozhraní;propojování multimediálních zařízení;propojovací systémy;analogová rozhraní;digitální rozhraní;struktura HDMI;funkce HDMI;komunikační kanály HDMI;HDCP;ochrana digitálního obsahu;HDMI kabely;konektory HDMI;verze HDMI
Klíčová slova v dalším jazyce: HDMI;A/V interfaces;interconnection of multimedia devices;interconnection systems;analog interfaces;digital interfaces;HDMI structure;HDMI function;HDMI communication channels;HDCP;digital content protection;HDMI cables;HDMI connectors;HDMI version
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce "HDMI propojovací systém pro multimediální techniku" je vypracování ucelené rešerše různých pouţívaných multimediálních propojovacích systémů a především podrobný popis dnes nejpouţívanějšího digitálního rozhraní HDMI. Tato práce obsahuje jak digitální, tak analogová A/V rozhraní a jejich popis. Nejobsáhlejší částí je právě kapitola zabývající se HDMI, která obsahuje jak základní informace a specifikace, tak popis elektrické struktury, pouţívaných komunikačních kanálů a protokolů, ochrany digitálního obsahu nebo kabelů a konektorů. Další neméně důleţitou částí, obsahující kapitola HDMI, je charakteristika různých specifikací (verzí) tohoto rozhraní a jejich srovnání. Na závěr této práce jsem uvedl navíc porovnání nejnovějších verzí nejpouţívanějších digitálních systémů, a to HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2 a DVI-D (dual link).
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of bachelor thesis "HDMI Interconnecton System for Multimedia" is creation of comprehensive research of the various interconnection systems used in multimedia and especially detailed description of today's most used digital interface HDMI. This thesis includes both digital and analog A/V interfaces and their desciptions. The most extensive part is the chapter focusing with HDMI. This part includes basic information and specifications, description of the electrical structure, used communication channels and protocols, digital content protection or cables and connectors. Another equally important part of HDMI chapter is characteristic of the different specifications (versions) of HDMI and their comparison. At the conclusion of this thesis I stated comparison of the latest versions of the most commonly used digital interfaces - HDMI 1.4a, DisplayPort 1.2 and DVI-D (dual link).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Major.J - HDMI propojovaci system pro multimedialni techniku.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053689_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053689_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053689_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10463

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.