Název: Legislativní problémy elektromagnetické kompatibility
Další názvy: Legislative problems of EMC
Autoři: Malkusová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Laurenc, Jiří
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10465
Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita;rušení;odolnost;zákon;nařízení vlády;harmonizované normy;technické požadavky;výrobky;instalace;technické předpisy
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic compatibility;interference resistance;law;government regulations;harmonized standards;technical requirements;products;installation;technical regulations
Abstrakt: Práce shrnuje aktuální technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility. Další části jsou zaměřeny na související pravidla pro umístění výrobků na trh, která musí výrobci a distributoři dodržovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The work summarizes the current technical requirements for products relating to electromagnetic compatibility. Other parts are oriented on related rules for products placement on the market which requires manufacturers and distributors to comply.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2013 - Anna Malkusova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malkusova_v.pdfPosudek vedoucího práce635,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053691_oponent.pdfPosudek oponenta práce422,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053691_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10465

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.