Title: Legislativní problémy elektromagnetické kompatibility
Other Titles: Legislative problems of EMC
Authors: Malkusová, Anna
Advisor: Laurenc, Jiří
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10465
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;rušení;odolnost;zákon;nařízení vlády;harmonizované normy;technické požadavky;výrobky;instalace;technické předpisy
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;interference resistance;law;government regulations;harmonized standards;technical requirements;products;installation;technical regulations
Abstract: Práce shrnuje aktuální technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility. Další části jsou zaměřeny na související pravidla pro umístění výrobků na trh, která musí výrobci a distributoři dodržovat.
Abstract in different language: The work summarizes the current technical requirements for products relating to electromagnetic compatibility. Other parts are oriented on related rules for products placement on the market which requires manufacturers and distributors to comply.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2013 - Anna Malkusova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Malkusova_v.pdfPosudek vedoucího práce635,89 kBAdobe PDFView/Open
053691_oponent.pdfPosudek oponenta práce422,64 kBAdobe PDFView/Open
053691_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.