Název: Magnetické pole transformátoru
Další názvy: Magnetic field of the transformer
Autoři: Maňhal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bouzek, Lukáš
Oponent: Šobra, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10466
Klíčová slova: transformátor;náhradní schéma transformátoru;magnetické pole transformátoru;2D model transformátoru;rovnice transformátoru;magnetické pole;magnetický tok;matematické modelování
Klíčová slova v dalším jazyce: transformer;transformer equivalent circuit;magnetic field of the transformer;transformer 2D model;equation transformers;magnetic field;magnetic flux;mathematical modelling
Abstrakt: Hlavním tématem bakalářské práce je zaměření na magnetické pole transformátoru. Výsledkem práce je 2D model reálného univerzitního transformátoru, na kterém jsou modelovány stavy podle předešlého měření.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this thesis is to focus on the magnetic field of the transformer. The result is a 2D model of a real university transformer, where the states are modeled by previous measurements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jan_Manhal.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053692_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053692_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Manhal_obh.pdfPrůběh obhajoby práce447,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10466

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.