Title: Magnetické pole transformátoru
Other Titles: Magnetic field of the transformer
Authors: Maňhal, Jan
Advisor: Bouzek, Lukáš
Referee: Šobra, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10466
Keywords: transformátor;náhradní schéma transformátoru;magnetické pole transformátoru;2D model transformátoru;rovnice transformátoru;magnetické pole;magnetický tok;matematické modelování
Keywords in different language: transformer;transformer equivalent circuit;magnetic field of the transformer;transformer 2D model;equation transformers;magnetic field;magnetic flux;mathematical modelling
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce je zaměření na magnetické pole transformátoru. Výsledkem práce je 2D model reálného univerzitního transformátoru, na kterém jsou modelovány stavy podle předešlého měření.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is to focus on the magnetic field of the transformer. The result is a 2D model of a real university transformer, where the states are modeled by previous measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Manhal.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
053692_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,68 kBAdobe PDFView/Open
053692_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,42 kBAdobe PDFView/Open
Manhal_obh.pdfPrůběh obhajoby práce447,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.