Název: Materiály pro polovodivé ochrany a technologie jejich výroby
Další názvy: Materials for stress grading coating and technology of their production
Autoři: Bejček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Krpal, Ondřej
Oponent: Širůček, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10467
Klíčová slova: Polovodivé ochrany;pásky;izolace;synchronní stroje;Von Roll;částečné výboje
Klíčová slova v dalším jazyce: Semiconducting protection tapes;insulation;synchronous machines;Von Roll;partial discharges
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů ve velkých točivých strojích a jejich eliminací pomocí polovodivých ochran. Polovodivé pásky jsou ovinuty na vinutí u výstupu z drážky, kdežto vodivé páskou jsou navinuty na vinutí v drážce statoru, obě tyto ochrany slouží k rovnoměrnému rozložení gradientu elektrického pole. V praktické části práce byly změřeny V - A charakteristiky polovodivých ochran.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is dealing with problem of partial discharges in big rotating machines and their elimination by using semiconductive protections. Semiconductive tapes are wound in the end - winding of the stator slot like a protection against surface discharges whereas the conductive tapes are used in stator slots like a protection against partial discharges. The practical part of the work was a measuring of V-A characteristics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bejcekj_bakalarska prace.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053694_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053694_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053694_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce245,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10467

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.