Title: Materiály pro polovodivé ochrany a technologie jejich výroby
Other Titles: Materials for stress grading coating and technology of their production
Authors: Bejček, Jan
Advisor: Krpal, Ondřej
Referee: Širůček, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10467
Keywords: Polovodivé ochrany;pásky;izolace;synchronní stroje;Von Roll;částečné výboje
Keywords in different language: Semiconducting protection tapes;insulation;synchronous machines;Von Roll;partial discharges
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů ve velkých točivých strojích a jejich eliminací pomocí polovodivých ochran. Polovodivé pásky jsou ovinuty na vinutí u výstupu z drážky, kdežto vodivé páskou jsou navinuty na vinutí v drážce statoru, obě tyto ochrany slouží k rovnoměrnému rozložení gradientu elektrického pole. V praktické části práce byly změřeny V - A charakteristiky polovodivých ochran.
Abstract in different language: This bachelor thesis is dealing with problem of partial discharges in big rotating machines and their elimination by using semiconductive protections. Semiconductive tapes are wound in the end - winding of the stator slot like a protection against surface discharges whereas the conductive tapes are used in stator slots like a protection against partial discharges. The practical part of the work was a measuring of V-A characteristics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bejcekj_bakalarska prace.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
053694_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,86 kBAdobe PDFView/Open
053694_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,38 kBAdobe PDFView/Open
053694_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce245,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.