Název: Metody měření a vyhodnocení elektrostatických vlastností textilií
Další názvy: Measuring and evaluation methods of electrostatic properties of textile
Autoři: Krčmář, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Hromadka, Karel
Oponent: Mraček, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10468
Klíčová slova: elektrostatický výboj;povrchový odpor;vnitřní odpor;snížení náboje;měření;triboelektrické nabíjení;nabíjení;korónový výboj
Klíčová slova v dalším jazyce: electrostatic discharge;surface resistance;volume resistance;charge decay;measurement;tribocharging;corona charging;charging
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodami měření a vyhodnocení elektrostatických vlastností textilií. Cílem práce je popsat parametry, podle kterých se vybírají textilní materiály pro praktická použití. Hlavní důraz je kladen na metody měření snížení náboje, které jsou v práci náležitě popsány a zhodnoceny. Praktická část se zabývá měřením povrchového odporu textilních vzorků a určením, kde je možné dané vzorky použít v praxi. V poslední části je popsáno měření vodivých cest natisknutých na vybraných textiliích a je zde provedeno jejich vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with the methods of measurement and evaluation of electrostatic properties of textiles. The aim of my thesis is to describe the parameters which are crucial in selecting of textile materials for practical use. The main emphasis is put on methods for charge decay measurement. These methods are properly described and evaluated in my thesis. The practical part deals with the measurement of surface resistance of the textile samples and also with the determination of possible use of these samples in practice. The last part includes the measurement of conductive paths on chosen textiles and also their evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Krcmar Ondrej, Metody mereni a vyhodnoceni elektrostatickych vlastnosti textilii.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053695_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053695_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053695_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.