Title: Metody měření a vyhodnocení elektrostatických vlastností textilií
Other Titles: Measuring and evaluation methods of electrostatic properties of textile
Authors: Krčmář, Ondřej
Advisor: Hromadka, Karel
Referee: Mraček, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10468
Keywords: elektrostatický výboj;povrchový odpor;vnitřní odpor;snížení náboje;měření;triboelektrické nabíjení;nabíjení;korónový výboj
Keywords in different language: electrostatic discharge;surface resistance;volume resistance;charge decay;measurement;tribocharging;corona charging;charging
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodami měření a vyhodnocení elektrostatických vlastností textilií. Cílem práce je popsat parametry, podle kterých se vybírají textilní materiály pro praktická použití. Hlavní důraz je kladen na metody měření snížení náboje, které jsou v práci náležitě popsány a zhodnoceny. Praktická část se zabývá měřením povrchového odporu textilních vzorků a určením, kde je možné dané vzorky použít v praxi. V poslední části je popsáno měření vodivých cest natisknutých na vybraných textiliích a je zde provedeno jejich vyhodnocení.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with the methods of measurement and evaluation of electrostatic properties of textiles. The aim of my thesis is to describe the parameters which are crucial in selecting of textile materials for practical use. The main emphasis is put on methods for charge decay measurement. These methods are properly described and evaluated in my thesis. The practical part deals with the measurement of surface resistance of the textile samples and also with the determination of possible use of these samples in practice. The last part includes the measurement of conductive paths on chosen textiles and also their evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Krcmar Ondrej, Metody mereni a vyhodnoceni elektrostatickych vlastnosti textilii.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
053695_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,52 kBAdobe PDFView/Open
053695_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,08 kBAdobe PDFView/Open
053695_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.